Forum Giełda +Dodaj wątek

who is richard ?

Zgłoś do moderatora
Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 14 listopada 2013 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Pana Donalda Richarda Clark (dalej "Akcjonariusz"). W zawiadomieniu Akcjonariusz informuje o zwiększeniu posiadanego przez niego procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Krynicki Recykling S.A. powyżej progu 5%. Nabycie miało miejsce w dniu 12 listopada w drodze umowy cywilno-prawnej, w ilości 720.000 (słownie: siedemset dwadzieścia) akcji.
Przed dokonaniem wyżej wymienionej transakcji Pan Donald Richard Clark posiadał 186.500 akcji Krynicki Recykling S.A., stanowiących 1,14% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniały do wykonywania 186.500 głosów i stanowiły 1,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu wyżej wymienionej transakcji Pan Donald Richard Clark jest właścicielem 906.500 akcji Krynicki Recykling S.A., stanowiących 5,54 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do wykonywania 906.500 głosów i stanowią 5,54% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  • who is richard ? Autor: ~flugowski

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
KREC 2,75% 22,40 2022-05-27 15:54:14
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.