Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,73 zł , zmiana od tamtej pory: -21,97%

Walet wchodzi na GPW tylnymi drzwiami??????

Zgłoś do moderatora
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 grudnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazane przez spółkę działającą pod firmą Willet S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Pana Romualda Stachowiaka informujące o pośrednim nabyciu akcji Herkules S.A.


Zgodnie z zawiadomieniem, pośrednie nabycie akcji Herkules S.A. przez spółkę pod firmą Willet S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Pana Romualda Stachowiaka nastąpiło w wyniku rozliczenia transakcji pakietowej zawartej w dniu 1 grudnia 2021 roku przez spółkę pod firmą Willet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o której to transakcji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku.


Przed rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji nabycia akcji Herkules S.A. zarówno spółka pod firmą Willet S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu jak i Pan Romuald Stachowiak nie posiadali bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.


Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji Herkules S.A. przez spółkę Willet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie spółka Willet S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu jako podmiot dominujący wobec spółki Willet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz Pan Romuald Stachowiak jako podmiot dominujący wobec spółki Willet S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu posiadają pośrednio 4 223 531 akcji Herkules S.A. stanowiących 12,38% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4 223 531 głosów na Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A., co stanowi 12,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
HERKULES 3,45% 1,35 2022-05-20 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.