Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,30 zł , zmiana od tamtej pory: -3,85%

Upadłość spółki zależnej Davinci

Zgłoś do moderatora
Zarząd Letus Capital S.A. _"Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 marca 2022 r. otrzymał od Prezesa Zarządu spółki Davinci sp. z o. o. KRS: 0000677435, będącej spółką zależną Emitenta _"Spółka zależna"_, informację o złożeniu do Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy, wniosku o ogłoszenie upadłości Davinci sp. z o.o., działając na podstawie Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe. Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki zależnej. Spółka zależna jest właścicielem nieruchomości w Czernikowie, w której prowadzi działalność restauracyjno-hotelową. Uzasadnieniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez Zarząd Spółki zależnej jest obecna sytuacja ekonomiczna Spółki i brak środków pieniężnych pozwalających na uregulowanie zobowiązań pieniężnych, których opóźnienie przekracza trzy miesiące.

Emitent ocenił, że niniejsza sytuacja może mieć wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta w przyszłości. Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących o przebiegu postępowania upadłościowego.
  • Upadłość spółki zależnej Davinci Autor: ~Info

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
LETUS 0,00% 1,25 2022-10-03 09:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.