Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  2,00 zł , zmiana od tamtej pory: -18,00%
Zarząd spółki Femion Technology S.A z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w którym informował o zawarciu warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce Payment Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Payment Technology”) informuje, że w związku z zawarciem tej umowy, w dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2022 r. spółka zależna od Emitenta tj. TryPay S.A. będąca Krajową Instytucją Płatniczą („TryPay”) zawarła z Payment Technology oraz spółką BB Trade Estonia OŰ z siedzibą w Tallinnie („Partner”), umowę przelewu wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o współpracy pomiędzy Payment Technology, a Partnerem („Umowa przelewu”). Zgodnie z zawartą Umową przelewu, z chwilą zawarcia przez Emitenta przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów spółki Payment Technology, na spółkę TryPay przeniesiona zostanie całość praw i obowiązków jaka przysługiwała Payment Technology z umowy o współpracy zawartej pomiędzy Payment Technology a Partnerem.
Ponadto spółka TryPay w dniu tj. 29.04.2022 r. zawarła bezpośrednio z Partnerem umowę o partnerstwie („Umowa o współpracy”), zgodnie z którą, TryPay wraz z Partnerem będą ściśle współpracować w zakresie rozwoju i umożliwiania świadczenia usług płatniczych na rzecz Partnera zarówno w Polsce, jak również w innych krajach, w których Partner prowadzi lub będzie prowadzić swoją działalność. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Partner jest operatorem giełdy walut wirtualnych ZONDA, w ramach serwisu zondaglobal.com oraz subdomen. Dotychczas spółka Payment Technology na podstawie zawartej umowy o współpracy świadczyła na rzecz Partnera usługi płatnicze, polegające na świadczeniu usługi przekazu pieniężnego.
Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Emitent nie podaje szczegółowych warunków zawartych umów z uwagi na zawarte w nich klauzule o zachowaniu poufności.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
FEMTECH 0,00% 1,64 2022-09-26 16:48:43
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.