Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  45,00 zł , zmiana od tamtej pory: 16,67%

tu macie dywidende

Zgłoś do moderatora
Zarząd ERG S.A. (dalej "Spółka"), informuje o podjęciu uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022. W myśl tej uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w wysokości 3.151.100,61 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
  • tu macie dywidende Autor: ~egon

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ERG -0,94% 52,50 2023-11-30 11:21:31
2023-11-15
Wyniki finansowe
2023-09-27
Wyniki finansowe
2023-09-19
Rejestracja zmiany w Statucie