Forum Giełda +Dodaj wątek

tak się robi pieniądze

Zgłoś do moderatora
Na poziomie zysku EBITDA odnotowaliśmy wzrost o 59%, z 46,1 mln USD do 73,3 mln USD, przy zysku
netto w wysokości 31,6 mln USD (w roku 2012 zysk netto w kwocie 12,1 mln USD). Przychody ze
sprzedaży wzrosły z 301,9 mln USD do 321,5 mln USD, natomiast zysk operacyjny netback (obliczany
zgodnie z przyjętą przez nas formułą jako przychody ze sprzedaży pomniejszone o podatek od wydobycia
kopalin, cło wywozowe i opłaty Transnieft) wzrósł o 26%, z poziomu 103,5 mln USD do 130,7 mln USD.
Zysk EBITDA za cały 2013 r. w przeliczeniu na baryłkę ropy naftowej wyniósł 12,3 USD w porównaniu z
9,9 USD w 2012 r. W drugim półroczu było to 14,2 USD w przeliczeniu na baryłkę wobec 10,2 USD w
przeliczeniu na baryłkę w pierwszej połowie 2013 r. Systematyczny wzrost zysku EBITDA był możliwy
dzięki rozbudowie infrastruktury i efektom skali związanym ze zwiększeniem wydobycia.
W 2013 r. udziały spółek Exillon WS i Exillon TP w łącznym wydobyciu kształtowały się na poziomie,
odpowiednio, 76% i 24%. Oba podmioty były rentowne, przy czym Exillon WS, jako w tej chwili spółka
większa, w wyższym stopniu wykorzystała efekt skali. Zysk EBITDA na poziomie operacyjnym (przed
odliczeniem kosztów na poziomie centralnym) w przeliczeniu na baryłkę ropy naftowej wyniósł 15,8 USD w
wypadku Exillon WS (w 2012 r. było to 13,2 USD w przeliczeniu na baryłkę) oraz 10,8 USD w wypadku
Exillon TP (w 2012 r, było to 9,5 USD w przeliczeniu na baryłkę).
Spółka utrzymała silną strukturę bilansu – stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów według stanu na 31
grudnia 2013 r. kształtował się na poziomie 94,6 mln USD. Zadłużenie spółki obejmuje wyłącznie kredyt
udzielony przez Credit Suisse w wysokości 100 mln USD z terminem spłaty w 2017 r. Na 31 grudnia 201 3
r., przy zadłużeniu na poziomie 100,2 mln USD, dług netto Spółki wynosił 5,6 mln USD.
Na 14 marca 2014 r. stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wzrósł do 111,1 mln USD.
Działania korporacyjne
W dniu 18 września 2013 roku, Exillon ogłosił rozpoczęcie Formalnego Procesu Sprzedaży, który, niestety,
nie zakończył się złożeniem oferty na 100% akcji spółki. Mimo tego, wykazał on, iż naszymi aktywami
zainteresowanych jest wielu dobrze poinformowanych, aktywnych w branży inwestorów. Duży wolumen
akcji Exillon zmienił właścicieli i to przy znacznie wyższej wycenie niż obecnie na rynku.
W wyniku tego procesu sprzedaży, w bazie akcjonariuszy Exillon zaszły istotne zmiany. Jak ogłaszano 21
stycznia 2014 roku, nasz nowy, obecnie największy akcjonariusz, Alexei Khotin, wyznaczył dwóch
Dyrektorów do Zarządu Spółki. Ponadto, ogłosiliśmy zamiar obsadzenia stanowiska CFO, czym miała zająć
się międzynarodowa agencja rekrutacyjna. Ostatecznie do realizacji tego zadania wyznaczono agencję
rekrutacyjną Spengler Fox, a jej prace trwają.
Wszystkie nasze aktywa ulokowane są na terytorium Federacji Rosyjskiej i wyłącznie tam prowadzimy naszą
działalność. Obecnie rozważamy ulokowanie akcji Spółki na moskiewskiej giełdzie MICEX, aby ułatwić
wejście w nią rosyjskim inwestorom. Giełda w Londynie pozostanie dla nas rynkiem podstawowym (primary
listing).


https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2014-03/Preliminary_Unaudited_Results_for_2013_PL_201403182126133587.pdf

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
EXILLON -1,55% 6,99 2017-12-22 09:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.