Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,47 zł , zmiana od tamtej pory: -2,13%

Spółka posiada znaczne środki pieniężne... Kontynuacja działalności...

Zgłoś do moderatora
Kapitalizacja: 4 912 440 zł, nominał na akcje 2,80 zł.

spółka zdrowa, spółka ma pieniądze, spółka ma cenne aktywa.

wybrane info z raportu:
PBS Finanse SA: wyniki finansowe, publikacja 2021-11-29 21:25
https://www.bankier.pl/wiadomosc/PBS-Finanse-SA-wyniki-finansowe-8233620.html

Kontynuacja działalności Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok istniała konieczność, na podstawie przepisów art. 397 k.s.h. podjęcia uchwały o konieczności kontynuacji działalności. Uchwała dotycząca kontynuacji działalności została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusza 24 września 2021r. Za tym faktem przemawiają posiadane środki pieniężne oraz inne aktywa finansowe Spółki. Pozwala to na wdrożenia zakładanego planu działalności operacyjnej. Plan działalności operacyjnej związany jest z reorganizacją Spółki i polega na zmianie przedmiotu jej działalności. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka posiada znaczne środki pieniężne, które pozwalają na rozwój firmy bez konieczności poszukiwania finansowania zewnętrznego. Przede wszystkim spółka planuje zaangażowanie w rynek budownictwa mieszkaniowego. W zależności od wielkości danej inwestycji rozważane są różne warianty (przy założeniu odpowiedniego zabezpieczenia inwestycji): a) udział w finansowaniu inwestycji realizowanej w całości przez podmiot trzeci. W zależności od wielkości inwestycji oraz wysokości kapitału Spółki przeznaczonego na jej realizację zakłada się różny poziom zaangażowania w celu zagwarantowania odpowiedniego stopnia nadzoru nad przebiegiem inwestycji. Przy tym wariancie proponuje się, aby inwestycja była realizowana na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, tak aby zabezpieczyć prawo do nakładów inwestycyjnych oraz możliwość jej ewentualnego dokończenia we własnym zakresie, b) udział w realizacji inwestycji w ramach konsorcjum stworzonym z innym podmiotem. Oba warianty (opisane w pkt. a i b) zakładane są przy realizacji dużych inwestycji. c) realizacja inwestycji w całości przez Spółkę. Ten wariant zakładany jest przy realizacji małych inwestycji. W każdej z opisanych wyżej koncepcji rozważa się jej finansowanie w całości ze środków Spółki bądź też tylko częściowe zaangażowanie kapitału własnego, zaś w pozostałych zakresie pozyskanie dodatkowego zewnętrznego finansowania (niskooprocentowany kredyt developerski). Pozwoliłoby to na zaangażowanie finansowe równolegle w dwa lub więcej projektów, w zależności od ich wielkości. Na dzień 13 kwietnia 2021 roku spółka zaangażowała się w realizację inwestycji w wariancie opisanym w punkcie c tj. w realizację inwestycji samodzielnie przez spółkę. Ponadto planowana jest sprzedaż z zyskiem jednej z zakupionych nieruchomości. Zarząd prowadzi intensywne poszukiwania kolejnych działek pod realizację inwestycji developerskich. W dniu 31 marca 2021 Rada Nadzorcza podjęła uchwały nr 3/2021 oraz 4/2021 zezwalające na zakup gruntu oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których będą realizowane planowane inwestycje. Uwzględniając założenia planu operacyjnego oraz podjęte działania w roku 2021, zarówno sprawozdanie finansowe za 2020 rok, jak i niniejszy raport, zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności i braku przesłanek wskazujących na takie zagrożenie. Zarząd Spółki nie stwierdza, na dzień publikacji raportu, istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 najbliższych miesięcy.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PBSFINANSE 0,00% 0,46 2023-03-21 11:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.