Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  8,38 zł , zmiana od tamtej pory: 167,30%

Rekomendacja KUPUJ od Trigon DM

Zgłoś do moderatora
Trigon DM rekomenduje "kupuj" Elemental Holding i Krynicki Recykling

05.08. Warszawa (PAP) - Analitycy Trigon DM rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla
Elemental Holding i Krynicki Recykling od zalecenia "kupuj". Cenę docelową Elemental
Holding ustalili na 5,7 zł, a cenę docelową Krynicki Recykling na 10 zł.

"Ograniczone zasoby naturalne surowców wpływające na wzrost kosztów ich pozyskiwania ze
źródeł pierwotnych przy relatywnie niższym koszcie ich wytworzenia w procesie recyklingu
zmieniają strukturę światowej podaży surowców i stanowią bardzo dobre perspektywy rozwoju
branży recyklerów. Zaostrzanie legislacji w obszarze ochrony środowiska, wpływające na
podniesienie efektywności działania systemu gospodarowania odpadami, stanowi natomiast
coraz lepsze otoczenie rynkowe dla podmiotów z branży" - napisano w raporcie.

W przypadku Elemental Holding analitycy zwracają uwagę na wzrost w strukturze przychodów
bardziej marżowych w strumieniu odpadów (WEEE, PCB oraz SAC) kosztem obrotu złomem metali
nieżelaznych. Uważają, że wzrost wolumenów w kolejnych latach powinny wspierać:
dostosowanie wskaźników recyklingu do implementowanych w Polsce regulacji unijnych i
konsolidacja przejętych biznesów za granicą. 

"Duże nadzieje wiążemy również z analizowanymi przez zarząd inwestycjami w instalacje
samplingowe dla PBC oraz SAC, których główną korzyścią byłoby osiągnięcie dodatkowej marży
z racji bardziej dokładnego oszacowania zawartości metali szlachetnych w otrzymanym
obecnie koncentracie. Nie uwzględniamy ich jednak w scenariuszu bazowym. Sądzimy, że EMT
pozostanie aktywny na polu akwizycji" - napisano.

Trigon DM, po oddaniu do użytku ostatniej instalacji, zdolności przerobowe Krynicki
Recykling szacuje na poziomie 450 tys. ton oczyszczonej stłuczki. W 2015 r. zakładają 35
proc. wzrost wolumenów r/r.

"Pogorszenie jakości stłuczki dostarczanej przez gminy obniżające efektywność operacyjną w
I półroczu, amortyzacja nowego zakładu oraz wzrost kosztów zarządu sprawiają, że
tegoroczna dynamika wyniku na poziomie zysku netto jest niższa od naszych wcześniejszych
oczekiwań. Niemniej jednak otoczenie rynkowe KRC pozostaje bardzo korzystne: 1) znaczący
spread wskaźnika recyklingu pomiędzy polską a średnią unijną, 2) zapowiedź dalszego
podniesienia minimalnych poziomów recyklingu przez KE, 3) audyt recyklerów, który od
2017r. powinien sprzyjać urealnieniu oficjalnych statystyki recyklingu" - napisano.

Zarówno w przypadku Elemental Holding, jak i Krynicki Recykling analitycy uważają, że
wycena spółek nie oddaje premii jaką, ich zdaniem, byłyby skłonne zapłacić podmioty z
branży, dla których polskie spółki z racji skali działalności, pozwoliłyby osiągnąć
synergie wynikające z integracji pionowej.

źródło PAP

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
KREC 2,75% 22,40 2022-05-27 15:54:14
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.