Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  7,00 zł , zmiana od tamtej pory: -18,00%

Re: Wybrane dane szacunkowe

Zgłoś do moderatora
Wyniki wypracowane przez Carpathia Capital w drugim kwartale (i całym pierwszym półroczu) 2021 roku należy ocenić jako bardzo dobre. Najważniejsze z punktu widzenia akcjonariuszy wskaźniki zanotowały w pierwszym półroczu bieżącego roku istotną progresję: wartość kapitału własnego przypadająca na jedną akcję CC wyniosła 4,05 zł. Zysk na akcję wyniósł 0,87 zł (w ujęciu półrocznym), a wartość gotówki na akcję wyniosła na koniec czerwca 0,59 zł względem 0,24 zł na koniec poprzedniego półrocza. Na poziomie całej Spółki, zysk netto w drugim kwartale wyniósł ponad 449 tys. złotych. Główną część zysków stanowił wynik na sprzedaży papierów wartościowych (545 tysięcy złotych) oraz aktualizacja portfela inwestycyjnego (203 tysiące złotych), za którą odpowiadała przede wszystkim aprecjacja cen akcji spółki Ekopark S.A.. Drugi kwartał roku to jednak również aktywność w zakresie zyskownych dezinwestycji – wartość sprzedanych akcji sięgnęła blisko 1,6 mln złotych i pozwoliła na wygenerowanie 545 tysięcy złotych zysku ze sprzedaży papierów wartościowych. W efekcie, na przestrzeni pierwszego półrocza Spółka zwiększyła wartość środków pieniężnych o 1,44 mln złotych tysięcy złotych. Przyjęta strategia inwestycyjna Spółki bazuje przede wszystkim na obejmowaniu akcji lub udziałów w ramach emisji pre-IPO celem późniejszej dezinwestycji po dopuszczeniu akcji do obrotu. Tym samym, zdecydowana większość inwestycji Carpathii Capital inicjowana jest w ramach rynku prywatnego, natomiast dezinwestycje realizowane są poprzez sprzedaż akcji w zorganizowanym obrocie. Z tego względu, bardzo duże znaczenie mają giełdowe debiuty spółek portfelowych. W drugim kwartale mogliśmy obserwować cztery wprowadzenia spółek portfelowych na rynek NewConnect – spółki Gamivo S.A., Legimi S.A., Drago Entertainment S.A. oraz Tenderhut S.A., których kurs odniesienia był istotnie wyższy od ceny objęcia/nabycia przez Carpathię. Już po okresie sprawozdawczym objętym niniejszym raportem, na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Punch Punk S.A.. W drugim kwartale dokonano również inwestycji w nowe spółki portfelowe, głównie w ramach projektów realizowanych przez grupę INC. W kwietniu objęto akcje Ignibit S.A. (produkcja autorskich gier wideo) oraz Zeneris Projekty S.A. (dostawca kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych). W maju zainwestowano w akcje Hydra Games S.A. (producent gier komputerowych), a w czerwcu w spółkę Samito S.A.(twórca technologicznych rozwiązań dla e-commerce) i Woodpecker S.A. (producent aplikacji Woodpecker, udostępnianej w modelu SaaS). Akcjonariusze Carpathia Capital zdecydowali o wypłacie z zysku netto za 2020 roku 0,12 zł dywidendy na akcję. Łącznie na dywidendę zostało przeznaczone 0,5 mln zł.. Dzień ustalenia praw do dywidendy ustalono na 31 lipca, a dzień wypłaty na 31 sierpnia. Dla wyników w kolejnym kwartale kluczowe znaczenie mieć będzie koniunktura w poszczególnych segmentach rynku giełdowego. Warto podkreślić, że w chwili obecnej kilka spółek portfelowych złożyło dokumenty informacyjne na GPW celem ubiegania się o wprowadzenie akcji na rynek NewConnect. Niewykluczone, że w najbliższych tygodniach zostaną dopuszczone do obrotu, co w przypadku pozytywnego przyjęcia przez inwestorów znajdzie pozytywne przełożenie na wyniki finansowe w kolejnych kwartałach.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
CARPATHIA 0,00% 5,74 2021-10-28 16:30:52
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.