Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  4,04 zł , zmiana od tamtej pory: 11,88%

Re: WIKANA DYWIDENDOWA

Zgłoś do moderatora
Dywidenda jest częścią zysku netto spółki kapitałowej, która przypada wspólnikom lub akcjonariuszom zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy danej spółki, przy czym zysk netto rozumiany jest tu jako zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Warto wiedzieć, iż prawo do dywidendy przysługuje wspólnikowi/akcjonariuszowi na podstawie Kodeksu spółek handlowych.

Warto wiedzieć, iż dywidendę wypłaca się nie tylko z zysku netto osiągniętego w ostatnim roku obrotowym. Może ona pochodzić także z:
 
  • niepodzielnych zysków z lat poprzednich
  • kapitału zapasowego, o ile powstał z zysku spółki
  • kapitałów rezerwowych, o ile powstały z zysku spółki.
 
Co to w praktyce oznacza? Otóż to, iż możliwa jest wypłata dywidendy akcjonariuszom, nawet jeśli w danym roku obrotowym przedsiębiorstwo poniosło stratę. Wszystko dzięki zyskom osiąganym w latach poprzednich.

Dywidenda a cena akcji
 
Spółki giełdowe wypłacające dywidendę muszą liczyć się z tym, że cena akcji ulegnie pomniejszeniu o wartość dywidendy wypłacanej akcjonariuszom.
 
Dzień dywidendy
 
Niezwykle ważną kwestią jest to, aby nie mylić dnia dywidendy z dniem wypłaty dywidendy. Są to bowiem odmienne określenia. Dzień dywidendy to dzień, w którym ustalone zostało prawo do jej otrzymania. Dzień wypłaty dywidendy to zaś dzień, w którym przedsiębiorstwo wypłaca dywidendę wspólnikom/akcjonariuszom. Warunkiem tej wypłaty jest posiadanie przez nich akcji spółki w dniu dywidendy.
W literaturze funkcjonuje również określenie dzień prawa do dywidendy. Jest to dzień, w którym inwestor (wspólnik/akcjonariusz) musi posiadać zapisane na koncie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych akcje spółki. Tylko wówczas będzie uprawniony do wypłaty dywidendy. Dzień przysługiwania prawa do dywidendy uchwalany jest przez walne zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy.
W praktyce, aby zachować prawo do dywidendy, inwestor powinien być w posiadaniu akcji danej spółki na zakończenie dnia dwie sesje giełdowe wcześniej. Wiąże się to z tym, iż rozliczenie transakcji stosowane przez KDPW jest zgodne ze standardem T+2. Co to oznacza? Otóż to, iż finalizacja transakcji następuje po upływie dwóch dni od daty jej zawarcia.
Termin wypłaty dywidendy w przypadku spółek kapitałowych zwykle przypada raz do roku, zgodnie z uchwałami powziętymi na corocznych zgromadzeniach zwyczajnych. Kalendarium dywidend może być jednak odmienne. Wypłaty mogą być dokonywane kwartalnie, na przykład w formie zaliczek i dywidend – zwykle o możliwie przewidywalnych, równych kwotach.

Opodatkowanie dywidendy
 
Inwestorzy decydując się na zakup akcji lub udziałów w spółce, muszą uwzględnić także opodatkowanie dywidendy, które pomniejsza wysokość należnego im świadczenia. Jak wygląda opodatkowanie dywidendy w Polsce? Na uwadze należy mieć przede wszystkim to, iż płatnikiem podatku jest podmiot, który wypłaca dywidendę.
Wiążą się z tym określone obowiązki sprawozdawcze, które spółka kapitałowa musi wykonać. Są one różne w zależności od tego, jaką formę prawną ma podmiot otrzymujący dywidendę i gdzie mieszka lub ma siedzibę, i tak:
 
w przypadku osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Polsce – zgodnie z regulacjami prawnymi opodatkowanie dywidendy dla osoby fizycznej wynosi 19%. Nie musi ona jednak deklarować otrzymanych zysków w urzędzie skarbowych. Robi to za nią spółka, która jest zobowiązana do sporządzenia deklaracji PIT8-A.

Spółki dywidendowe
 
Jeżeli inwestorowi zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie lokowanych pieniędzy, warto rozważyć inwestowanie w spółki dywidendowe. Ich mianem określa się zwykle te przedsiębiorstwa, które regularnie i nieprzerwanie dzielą się ze swoimi akcjonariuszami wypracowanymi zyskami. Regularne wypłaty to nie tylko stałe źródło dochodów dla inwestorów, ale również potwierdzenie dobrej kondycji przedsiębiorstwa i jego ugruntowanej pozycji na rynku.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
WIKANA 2,73% 4,52 2021-07-30 16:04:39
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.