Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,08 zł , zmiana od tamtej pory: -0,92%

Re: a jednak skup po 3,27

Zgłoś do moderatora
14
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
w celu umorzenia oraz innych zmian 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 5) Kodeksu spółek handlowych
oraz w nawiązaniu do Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22
czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu
umorzenia (dalej „Uchwała Upoważniająca”), postanawia: ------------------------------------------  
§ 1.
1. --- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przedłuża do dnia 31 grudnia 2019 r. okres
upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji przez Spółkę na mocy Uchwały
Upoważniającej. ---------------------------------------------------------------------------------------
2. --- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż cena akcji własnych nabywanych w
ramach skupów prowadzonych na mocy Uchwały Upoważniającej ma wynosić 3,27 zł za
1 akcję. 
3. ---- W pozostałym zakresie zasady nabywania akcji własnych Spółki określone w Uchwale
Upoważniającej pozostają bez zmian.  
§ 2.
Zmienia się Uchwałę Upoważniającą w ten sposób że:------------------------------------------------ 
1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:-----------------------------------------------------------
„Upoważnienie do nabycia akcji własnych obowiązuje w okresie do dnia 31 grudnia 2019
roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na skup akcji.”---------------------------------
2)  § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:---------------------------------------------------
„1. Cena nabycia jednej akcji własnej w danej Ofercie Skupu ma wynosić 3,27 zł za 1
akcję.” 
§ 3.
Nabywanie akcji na podstawie Uchwały Upoważniającej w treści określonej niniejszą
Uchwałą będzie podstawą do wdrażania Programu Motywacyjnego, przyjętego Uchwałą nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 roku.  -----------------  
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Uchwały Upoważniającej
mają zastosowanie do okresu po dniu podjęcia niniejszej Uchwały. ------------------------- ---
 

Nie wiem co my robimy jeszcze na tym poziomie .

  • a jednak skup po 3,27 Autor: ~maks
  • Re: a jednak skup po 3,27 Autor: ~xxx

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
SOHODEV 5,91% 1,07 2019-04-25 11:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.