Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,18 zł , zmiana od tamtej pory: -33,73%

Podpisanie listu intencyjnego z Faktorama S.A.w przedmiocie

Zgłoś do moderatora
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
2
/
2019

Data sporządzenia:
2019-03-27

Skrócona nazwa emitenta

APOLLO CAPITAL S.A.

Temat

Podpisanie listu intencyjnego z Faktorama S.A.w przedmiocie utworzenia spółki joint-venture w USA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Apollo Capital S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent podpisał list intencyjny ze spółką Faktorama Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-384) przy ul. Włodarzewskiej 33/5. W treści listu intencyjnego sygnatariusze wyrazili chęć zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej utworzenia na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki wspólnego przedsięwzięcia (joint-venture) w formie spółki prawa amerykańskiego będącej oddziałem spółki Faktorama S.A. na terenie Stanów Zjednoczonych (dalej: "Oddział Faktorama").
Ponadto najważniejsze postanowienia listu intencyjnego stanowią że:
- Oddział Faktorama prowadzić będzie na terenie Stanów Zjednoczonych działalność faktoringową, zbliżoną do działalności prowadzonej przez Faktorama S.A. w Polsce, polegającą na finansowaniu w roli faktora transakcji handlowych, w tym transakcji międzynarodowych, które realizowane są pomiędzy spółkami mającymi siedzibę w Stanach Zjednoczonych, a ich dostawcami mającymi siedziby w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach świata.
- Oddział Faktorama otrzyma od Faktorama S.A. licencję na wyłączność (obejmującą Stany Zjednoczone Ameryki) do wykorzystania zasobów spółki Faktorama S.A., w tym know-how, oprogramowania, itp. Część działalności operacyjnej Oddziału Faktorama realizowana będzie w Polsce przy wykorzystaniu zasobów posiadanych przez Faktorama S.A.
- Kapitał na realizację przedsięwzięcia pochodzić będzie od Faktorama S.A., od Emitenta, oraz od inwestorów zewnętrznych, przy czym Faktorama S.A. obejmie większościowy pakiet udziałów w Oddziale Faktorama, a Emitent obejmie pakiet w przedziale od 10% do 15% udziałów.
- Siedziba Oddziału Faktorama zlokalizowana będzie w hubie prowadzonym przez spółkę zależną od Apollo Capital S.A. w Tampa w stanie Floryda.
- Strony zamierzają niezwłocznie przystąpić do ustalania treści umowy inwestycyjnej.
- Zawarcie umowy inwestycyjnej przez sygnatariuszy uwarunkowane jest uzyskaniem wymaganych zgód korporacyjnych przez Strony.
Faktorama S.A. z siedzibą w Warszawie powstała w kwietniu 2013 roku przy wsparciu funduszu Spinaker Innowacji. Obecnie Faktorama S.A. jest jednym z liderów fintechów faktoringowych w Polsce, prowadząc największą w Polsce platformę faktoringową. W 2018 roku Faktorama S.A. sfinansowała transakcje o łącznej wartości ok. 50 mln zł. Celem otwarcia Oddziału Faktorama jest poszerzenie rynku na którym działa Faktorama S.A. o rynek Stanów Zjednoczonych. Oddział Faktorama zamierza finansować m.in. zagranicznych dostawców amerykańskich firm, z krajów takich jak Chiny, Brazylia i Meksyk.
Podpisanie listu intencyjnego z Faktorama S.A. stanowi realizację strategii biznesowej Emitenta, która zakłada obejmowanie udziałów w spółkach joint-venture tworzonych wspólnie z polskimi firmami na terenie Stanów Zjednoczonych. W ocenie zarządu, Faktorama S.A. posiada sprawdzony w Polsce model biznesowy, który może zostać powielony i rozwinięty na znaczną skalę rynku amerykańskim oraz rynkach innych krajów. Emitent zamierza dzięki tego rodzaju inwestycjom zbudować portfel inwestycyjny oparty na produktach i innowacjach wytworzonych w Polsce, a komercjalizowanych w Stanach Zjednoczonych.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
APOLLO -13,11% 0,78 2022-05-20 16:01:40
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.