Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,06 zł , zmiana od tamtej pory: 809,09%

PLAN DZIAŁAŃ W 2020 ROKU!

Zgłoś do moderatora
Plan działania do końca 2020 roku – Rozwój – zrównoważenie wydatków i kosztów z przychodami
Nowy Zarząd po przejęciu Spółki od Zarządcy/Nadzorcy Sądowego w lutym 2020 roku sporządził plan działania i
rozwoju działalności do końca 2020 roku. Nadrzędnym celem planu było zrównoważenie wydatków i kosztów z
przychodami.
Covid a informatyzacja
Obecna sytuacja kryzysowa związana z pandemią wymusza na wielu firmach zmianę trybu pracy ze stacjonarnej na
zdalną, co wydaje się być dla Spółki argumentem zwiększone zapotrzebowanie na rozwiązania informatyczne,
którymi dysponuje Unified Factory.
Platforma CSA - system informatyczny dostarczany przez Spółkę, umożliwia prowadzenie komunikacji zdalnej
pomiędzy pracownikami firmy oraz Klientami z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji. Coraz więcej firm
poszukuje obecnie aplikacji umożliwiających pracę zdalną np. ażeby umożliwić swoim pracownikom pracę online bez
konieczności pojawiania się w biurze firmy.
Plany współpracy z jednym z kluczowych operatorów telekomunikacyjnych
Od miesiąca sierpnia tego roku Zarząd wznowił rozmowy z kluczowym Klientem Spółki. Rozmowy mają na celu
wznowienie zawieszonego procesu promocji oraz dystrybucji przez operatora aplikacji informatycznej Spółki.
Rozmowy dotyczą również wznowienia szkoleń dla struktur sprzedaży operatora (kilkuset handlowców),
przygotowania systemu motywacyjnego dla nich oraz zaplanowaniu kampanii marketingowych, mających na celu
promocje systemu. Dodatkowo rozmowy dotyczą płatnych modyfikacji części funkcjonalności, dotychczas
dostępnych w aplikacji.
W miesiącu kwietniu tego roku do Spółki trafiło zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie systemu
informatycznego do jednej z większych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku (dotychczasowy Klient Spółki).
Zarząd Spółki po analizie otrzymanej dokumentacji, ze względu na wielkość szacowanego wdrożenia (czas około roku,
wstępny budżet ponad 1 mln zł), podjął decyzję o złożeniu oferty wspólnie z partnerem Netia S.A., który częściowo
miałby sfinansować pracę wdrożeniowe oraz uwiarygodnić Spółkę jako dostawcę. Taka decyzja Spółki została
zaakceptowana przez Zarząd Netia S.A. oraz zamawiającego. Obecnie trwają ustalenia między stronami co do
ostatecznego zakresu prac i wdrożenia w celu przygotowania i złożenia oferty.
Redukcja kosztów
Zarząd Spółki stale monitoruje koszty i wydatki operacyjne. Podkreślenia w szczególności wymaga, to że prognoza
przepływów na lata 2020–2029 przygotowana została z takim założeniem, że nie będą wzrastały nakłady
inwestycyjne związane z rozwojem oprogramowania, poza niezbędnymi modyfikacjami i wymogami związanymi z
obsługą bieżących i nowych klientów. Kwestia ta jest istotna o tyle, że w poprzednich latach (2016-2018) Spółka
wydała środki na inwestycję w rozwój oprogramowania, które obecnie jest produktem sprzedażowym przynoszącym
dochód, a nie generującym obecnie tylko koszt i wydatki.
Oprócz cięcia niezbędnych wydatków związanych z kosztem pracy, dokonano również redukcji kosztów operacyjnych
związanych z bieżącą działalnością Spółki, jak tańsze biuro, wypowiedzenie umów na samochody służbowe,
wyłączenie części usług zewnętrznych jak Jira, Amazon itp. Warto zauważyć również, że jednym z kluczowych
elementów przyjętego przez Sąd i Obligatariuszy układu, jest umorzenie odsetek od wierzytelności układowych oraz
innych należności ubocznych związanych z obligacjami.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
UNIFIED 10,62% 0,50 2021-06-01 15:00:36
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.