Forum Giełda +Dodaj wątek

OPTEAM NOWE INFO

Zgłoś do moderatora
Raport bieżący nr: 29 / 2011
Data sporządzenia: 2011-03-22
Temat: Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych wg obrotów i zamówieo z firmą Gemalto Sp. z o.o.
Podstawa prawna: §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paostwa niebędącego paostwem członkowskim
Treśd raportu:
Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) podaje do wiadomości publicznej informację o przekroczeniu obrotów na wartośd znaczącą – wg wartości obrotów i zamówieo kumulowanych z podmiotem: Gemalto Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie ul. Skarszewskiej 2, tj. od dnia 06 października 2010 r. (dzieo dopuszczenia akcji OPTeam S.A. do obrotu na GPW w Warszawie S.A.). Łączna wartośd tych transakcji wynosi netto 1 693 323,16 zł.
Jednocześnie Spółka informuje, że najwyższą spośród transakcji z Gemalto Sp. z o.o. jest zamówienie zakupu z dnia 25.02.2011 r. na kwotę netto 475 584,00 zł którego przedmiotem było dostarczenie do Spółki przez Gemalto Sp. z o.o. kart elektronicznych z nadrukiem „Legitymacja studencka”. Warunki tego zamówienia nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju transakcji.
Jako kryterium uznania łącznej wartości transakcji za znaczące przyjęto fakt, iż łączna wartośd transakcji z Gemalto Sp. z o.o. przekracza wartośd 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za rok obrotowy 2010 r.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
OPTEAM 0,00% 15,40 2021-10-22 15:18:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.