Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,09 zł , zmiana od tamtej pory: 1 477,78%
W związku z Pana zapytaniem dotyczącym obligacji spółki Fast Finance S.A., uprzejmie informuję, że Krajowy Depozyt nie posiada informacji o uprawnionych z obligacji wyemitowanych przez podmioty będące uczestnikami KDPW. Prowadzony przez KDPW centralny rejestr obligacji jest rejestrem dwustopniowym. Zasadniczo KDPW rejestruje obligacje na kontach depozytowych swoich uczestników, którzy prowadzą rachunki papierów wartościowych dla obligatariuszy. Informacje pozwalające na identyfikację obligatariuszy znajdują się w systemie rejestracji obligacji na poziomie naszych uczestników - czyli podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych dla obligatariuszy (zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). W związku z tym administrator zabezpieczeń nie może pozyskać od KDPW informacji o obligatariuszach spółki Fast Finance S.A. Dodatkowo, informacje o obligatariuszach i liczbie posiadanych przez nich obligacji, są objęte tajemnicą zawodową, więc administrator zabezpieczeń nie będzie mógł uzyskać takich informacji również od firm inwestycyjnych lub banków powierniczych. Obligatariusze muszą zatem wykazać przed administratorem zabezpieczeń, że są posiadaczami obligacji spółki Fast Finance S.A., za pomocą wystawionych im, przez podmioty prowadzące dla nich rachunki papierów wartościowych, świadectw depozytowych, o których mowa w art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 
Zwracamy uwagę, że spełnienie przez emitenta (albo administratora zabezpieczeń) świadczeń wynikających z obligacji, nie musi następować za pośrednictwem KDPW. W takim przypadku administrator musi samodzielnie zweryfikować uprawnienia poszczególnych obligatariuszy, na rzecz których zamierza spełnić świadczenia.
 
Jednocześnie informujemy, że KDPW nie sprawuje kontroli nad sposobem wykonywania przez administratora zabezpieczeń jego zadań. Obowiązki administratora zabezpieczeń wynikają z warunków emisji oraz z umowy z emitentem. Osobą właściwą do wyjaśnienia Pana wątpliwości dotyczących prawidłowości wykonywania obowiązków administratora zabezpieczeń, powinien być zatem, w pierwszej kolejności, administrator zabezpieczeń.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
FASTFIN 12,70% 1,42 2021-09-21 11:00:16
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.