Forum Giełda +Dodaj wątek

Oddalenie zażalenia IDM-powinniśmy wreszcie ruszyć,cierpliwość wskazana

Zgłoś do moderatora

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 104 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-09
Skrócona nazwa emitenta
W INVESTMENTS
Temat
Oddalenie przez Sąd Apelacyjny zażalenia Domu Maklerskiego IDM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd W Investments S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie normy §38 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość o tym, iż dnia 6 września Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, oddalił zażalenie Domu Maklerskiego IDM S.A. (dalej: IDM) na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 lutego 2013 r. w przedmiocie oddalenia wniosków IDM o udzielenie zabezpieczenia z dnia 10 stycznia 2013 r. oraz 31 stycznia 2013 r.
O wniesieniu zażalenia przez Dom Maklerski IDM S.A. Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 4 lipca 2013 r. oznaczonym numerem 86/2013.
W uzasadnieniu postanowienia Sąd Apelacyjny stwierdził m.in., że "powództwo nie zostało na obecnym etapie postępowania uprawdopodobnione".


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-09-09 Małgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu
  • Oddalenie zażalenia IDM-powinniśmy wreszcie ruszyć,cierpliwość wskazana Autor: ~winv

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
WINVEST -4,73% 0,32 2021-10-26 15:28:56