Forum Giełda +Dodaj wątek

Nowy kontrakt - dlatego spada

Zgłoś do moderatora
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-14
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 14.05.2014r. do Spółki wpłynęła podpisana umowa z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu na realizację zadania "Przebudowa rozdzielni 20Kv oraz układu potrzeb własnych w stacji R-17 Żmigród w zakresie obwodów pierwotnych, elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz telemechaniki (U-63200016)". Termin realizacji ustalono na dzień 31.10.2014r. Wartość zlecenia wynosi 2.730.000PLN netto. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z obustronnie, uzgodnionym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, w częściach do wysokości 95% wartości wynagrodzenia zaś pozostałe 5% wynagrodzenia zostanie zapłacone jednorazowo na podstawie faktury końcowej.
Termin płatności faktur 30 dni.
Jako kryterium umowy znaczącej Spółka przyjmuje 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ENAP -14,44% 1,60 2023-05-25 15:04:49
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.