Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,67 zł , zmiana od tamtej pory: 195,52%

Nowe ESPI, coś zaczyna się dziać.

Zgłoś do moderatora
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych w których poinformowano m.in. o rozważanej możliwości dokonania zmian w aktywach Grupy Kapitałowej, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. („Emitent”) („Emitent”), informuje o odebraniu w dniu dzisiejszym tj. 23 lutego 2021 roku przez Emitenta wstępnej niewiążącej oferty dotyczącej nabycia całości portfeli wierzytelności, których wierzycielem jest zarówno spółka zależna od Emitenta tj. Kreos Sp. z o.o. jak i wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Emitenta Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty KREOS, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem („Fundusz”). Niewiążąca oferta obejmuje nabycie przez oferenta całości portfeli wierzytelności za łączną cenę sprzedaży w wysokości ok. 19.800.000 zł (dziewiętnaście milionów złotych) skalkulowaną w oparciu o dane na dzień 31 grudnia 2020 r.
Emitent informuje, że otrzymana oferta wpłynęła od podmiotu niepowiązanego zarówno z Emitentem jaki i spółką zależną, będącego podmiotem wyspecjalizowanym w branży sekurytyzacji wierzytelności.
W związku z otrzymaną niewiążącą ofertą, Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym podjął wstępną decyzję o przyjęciu złożonej oferty. Przyjęcie oferty nie oznacza przeprowadzenia transakcji, a jej ostateczne warunki, w tym cena może ulec ewentualnej zmianie. Zawarcie umów zbycia całości portfeli wierzytelności, o których mowa w niniejszym raporcie uzależnione jest przede wszystkim od uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych, zarówno co do ceny jaki i pozostałych warunków dotyczących zbycia wierzytelności.
O dalszych decyzjach w zakresie zbycia portfeli wierzytelności Emitent będzie informował w raportach bieżących.
Jednocześnie Emitent informuje, że niezależnie od podjęcia wstępnej decyzji o sprzedaży portfeli wierzytelności Grupy Kapitałowej, przegląd opcji strategicznych w zakresie pozostałych możliwych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej o których Emitent informował ww. raportem bieżącym pozostaje w toku.

Podstawa prawna: Art. 17 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
FEMTECH -1,00% 1,98 2022-05-19 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.