Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,41 zł , zmiana od tamtej pory: 68,09%

Myslalem ze nie zejda ponizej 2 zł. A tu 0.80 min.

Zgłoś do moderatora
Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2018 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z
siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2) i 363 Kodeksu spółek handlowych
niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu
zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub
spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat na następujących warunkach:-----
1) łączna wartość nabywanych akcji nie przekroczy liczby 70.000 Sztuk tj. 1,4 %
kapitału zakładowego spółki,-------------------------------------------------------------------------
2) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie jest
wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z
art. 348 § 1 może być przeznaczona do podziału,-----------------------------------------------
3) akcje zostaną zaoferowane pracownikom lub innym wskazanym w art. 362 § 1 pkt 2)
ksh osobom najpóźniej z upływem roku od dnia ich nabycia przez spółkę,----------------
4) akcje zostaną zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia przez spółkę,--------------------
5) oferta nabycia akcji skierowana do pracowników lub innych wskazanych w art. 362 §
1 pkt 2) ksh osób nie będzie niższa niż 0,8 zł za jedną akcję,-------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”--------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których
oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów:
3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów
„wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------
Mając powyższe na względzie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż
powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.---------------------

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
MADKOM -5,95% 2,37 2022-05-17 16:33:22
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.