Forum Giełda +Dodaj wątek

Minęło 6 lat....Zachęcam wszystkich Państwa adresatów tego listu do ....

Zgłoś do moderatora
Łódź, 27 maja 2008

Szanowni Państwo – Akcjonariusze i Inwestorzy,
W imieniu Zarządu MakoLab S.A. przedstawiam raport za pierwszy rok obrotowy działania
Spółki to jest okres od 1 października 2007 do 31 grudnia 2007.
Ubiegły rok był niezwykle ważny i owocny dla MakoLab-u. Wspólnicy spółki jawnej
działającej pod tą firmą, chcąc w sposób istotny zdynamizować jej rozwój, podjęli decyzję o
sfinansowaniu ambitnych planów poprzez pozyskanie kapitału z giełdy. Po sprawnym
przeprowadzeniu procesów przekształcenia w spółkę akcyjną, emisji nowych akcji oraz ich
subskrypcji w ofercie prywatnej, MakoLab S.A. udanie zadebiutował pod koniec 2007 roku
na rynku NewConnect. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim Inwestorom, którzy
uwierzyli w potencjał Spółki i zdecydowali się zakupić jej akcje w ofercie prywatnej.
Zawarte w niniejszym raporcie sprawozdanie finansowe nie zawiera danych porównawczych,
gdyż dotyczy pierwszego roku obrotowego Spółki, który dodatkowo jest ograniczony do
jednego kwartału. Tym niemniej jednak można wskazać, że w 2007 roku łączna sprzedaż
MakoLab S.A. i jej poprzedniczki MakoLab M. i K. Sopek Spółka jawna wzrosła w stosunku
do całkowitej sprzedaży spółki jawnej w roku 2006 o 38%. Analogiczne porównanie dla
eksportu wskazuje wzrost jego wartości o 84%. Te dwa wskaźniki są dowodem istotnego
rozwoju działalności biznesowej przedsiębiorstwa MakoLab w 2007 roku. Potwierdzają to
realizowane w tym okresie znaczące kontrakty między innymi dla firm koncernu Renault-
Nissan, RCI Banque, Cefik Polska (grupa SimonIvanhoe) oraz Yareal Polska.
Misją MakoLab S.A. jest tworzenie najlepszych rozwiązań webowych dla biznesu. Internet i
aplikacje WWW w istotny sposób zmieniają modele biznesowe i pozwalają na uzyskanie
niemożliwych wcześniej korzyści. Naszym celem jest wskazanie tych korzyści klientom oraz
opracowywanie rozwiązań informatycznych, które pozwolą je osiągać. Nasza przewaga
opiera się na tym, że MakoLab od lat specjalizuje się w technologiach webowych i
dopracował się własnych, autorskich produktów z powodzeniem zastosowanych u klientów.
W 2008 roku, jako główny cel postawiliśmy sobie istotny wzrost sprzedaży, co chcemy
osiągnąć poprzez ekspansję na rynkach zagranicznych, profesjonalizację działań handlowych
a także rozwój kluczowych, autorskich produktów.
Duże doświadczenie w obsłudze klientów zagranicznych oraz znajomość ich wymagań i
oczekiwań to nasze atuty, które zamierzamy wykorzystać dla zdobywania nowych rynków a
także dla znaczącego zwiększenia sprzedaży do obecnych klientów z Europy, USA i innych
części świata. Do realizacji tych celów dedykowaliśmy istotne zasoby Spółki, rozpoczęliśmy
także budowę niezbędnych struktur przede wszystkim w zakresie sprzedaży zagranicznej.
Pierwsze efekty w postaci nowych zamówień i kontraktów już są widoczne, o czym
informujemy w raportach bieżących.
Podjęliśmy działania mające na celu zbudowanie profesjonalnych struktur handlowomarketingowych
skierowanych na rynek Polski. Planujemy, że ich efekty będą widoczne już
w tym roku a także, że będą one stanowiły solidny fundament stałego wzrostu sprzedaży w
latach kolejnych.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozwijamy nasze najważniejsze produkty i
technologie – systemy zarządzania centrami handlowymi i inwestycjami z rodziny ColDis,
system zarządzania sprzedażą i logistyką – Fractus oraz technologię ASPExplore. Także te
działania przynoszą już efekty takie jak chociażby coraz częstszy wybór technologii
ASPExplore przez naszych kluczowych klientów, czy uzyskanie znaczącego zamówienia od
firmy Cefik Polska na opracowanie narzędzi business intelligence, dla których systemy
ColDis I i II są podstawowymi źródłami danych.
Zmieniamy także sposób zarządzania Spółką, po to by uczynić ją nowoczesną organizacją
nakierowaną na tworzenie wartości dla akcjonariuszy.
Dziękuję Akcjonariuszom za zaufanie i wiarę w sukces rynkowy Spółki, którą kieruję.
Zachęcam wszystkich Państwa – adresatów tego listu - do śledzenia naszego rozwoju i
wierzę, że w długiej perspektywie posiadanie akcji MakoLab S.A. będzie dobrą inwestycją.
Z poważaniem,
Wojciech Zieliński
Prezes Zarządu
  • Minęło 6 lat....Zachęcam wszystkich Państwa adresatów tego listu do .... Autor: ~czekam

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
MAKOLAB -6,78% 5,50 2021-07-26 17:00:00