Forum Giełda +Dodaj wątek
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=14501&id_tr=4

3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W IV kwartale 2010 r. Korbank S.A. osiągnął zysk netto na poziomie 328 tys. zł, co oznacza wzrost o 162,4% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy to wynik netto ukształtował się na poziomie 125 tys. zł. Ponadto, w tym samym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 918 tys. zł i w stosunku do IV kwartału 2009 r. były wyższe o 22,6%, kształtując się na poziomie 749 tys. zł. W okresie całego 2010 r. Korbank S.A. wypracował zysk netto w wysokości 721 tys. zł, z kolei w 2009 r. zysk netto wyniósł 600 tys. zł, co oznacza wzrost o 20,2%. Co więcej, w 2010 r. Korbank S.A. wygenerował przychód ze sprzedaży na poziomie 3 166 tys. zł i w porównaniu do tego samego okresu był on wyższy o 13,1%, kształtując się na poziomie 2 800 tys. zł. Warto zaznaczyd, iż Korbank S.A. w okresie od początku października do kooca grudnia 2010 r. odnotowała wysoką dynamikę przychodów ze sprzedaży, a także zysku netto co spowodowane było przyrostem liczby klientów zarówno w obszarze odbiorców indywidualnych, jak również w obszarze klientów biznesowych. Na wzrost liczby odbiorców usług dostępu do Internetu duży wpływ miała realizacja Światłowodowej Sieci Multimedialnej, dzięki której spółka Korbank S.A. sukcesywnie powiększa zasięg posiadanych sieci telekomunikacyjnych. Zarząd Emitenta pragnie zaznaczyd, iż ciągły rozwój projektu Światłowodowej Sieci Multimedialnej jest dla Spółki podstawą do świadczenia konkurencyjnych usług, zarówno pod względem technicznym, jakościowym oraz przede wszystkim cenowym.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
KORBANK -1,89% 5,20 2021-01-22 12:17:59
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.