Forum Giełda +Dodaj wątek

KRYNICKI - kupili akcje Krynickiego

Zgłoś do moderatora
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2010
Data sporządzenia: 2010-10-16
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Krynicki Recykling S.A. (dalej Spółka) działając na podstawie art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 15 października 2010 roku powziął informację o nabyciu przez akcjonariusza Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Akcjonariusz) akcji w Spółce.
Akcjonariusz poinformował, że w wyniku nabycia akcji nowej emisji spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie i rejestracji w dniu 11 października 2010 roku (rozliczenie transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.), udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5% (słownie: pięć).
Przed nabyciem Akcjonariusz nie posiadał praw do akcji ani akcji Spółki.
W wyniku nabycia, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada ogółem 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji Spółki, co stanowi 8,51% (słownie: osiem 51/100) udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) głosów z akcji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co daje 8,51% (słownie: osiem 51/100) udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Art. 69 ust 4 pkt. 4-6 w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nie dotyczą Akcjonariusza.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
KREC 7,38% 6,98 2020-10-26 11:45:23
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.