Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,23 zł , zmiana od tamtej pory: -73,91%

Komornik w PIG

Zgłoś do moderatora
MBFGROUP (MBF): Uprawomocnienie wyroku sądu w sprawie z powództwa spółki powiązanej oraz wystosowanie wezwania do zapłaty (raport nr 41/2016)
09.11.2016 21:00

Raport bieżący nr 41/2016

Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?) w nawiązaniu do Raportu Bieżącego EBI nr 2/2016 z dn. 3 lutego 2016 r., zawiadamia, że w dn. 9 listopada 2016 r. otrzymał wiadomość od spółki powiązanej Instytut Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("IB?) o uprawomocnieniu się wyroku z powództwa IB przeciwko spółce Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie ("PIG?).  

Zgodnie z powziętą informacją, w dn. 30 sierpnia 2016 r. doszło do uprawomocnienia wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy ("Sąd?), sygn. akt X GC 381/14, wedle którego Sąd zobowiązał PIG do złożenia oświadczenia woli w wykonaniu umowy przedwstępnej sprzedaży akcji z dn. 1 maja 2013 r., zgodnie z treścią której PIG kupuje bez protestu i odbiera od IB 81.081 (osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji serii D spółki Rearden Technology S.A z siedzibą we Wrocławiu za zapłatą ceny 387.500 zł (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). Postanowieniem z dn. 30 sierpnia 2016 r. Sąd odrzucił apelację PIG od wyroku. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta został poinformowany, iż na mocy uprawomocnienia się wyroku, IB wystosowała do PIG wezwanie do zapłaty kwoty 387.500 zł (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) plus odsetki ustawowe od wyżej wymienionej kwoty liczone od dnia wymagalności do dnia zapłaty. Nadto zgodnie z postanowieniem Sądu wystosowano do PIG dodatkowe wezwanie do zapłaty kwoty 26.592 zł (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów procesu. Z uwagi na brak wykonania wezwania do zapłaty IB skierowała sprawę do egzekucji przez komornika sądowego. 

Emitent posiada w spółce IB 2.640 (dwa tysiące sześćset czterdzieści) udziałów, które stanowią 23,78% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis

2016-11-09
Robert Krassowski
Prezes Zarządu
Robert Krassowski

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PLANETINN 0,00% 0,06 2019-04-30 15:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.