Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,18 zł , zmiana od tamtej pory: 183,90%

Kolejne odpisy z tytułu Invento

Zgłoś do moderatora
Zarząd Impera Capital S.A. (dalej, jako Spółka, Impera lub Emitent) informuje, że w związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze 2018 roku, po dokonaniu wyceny instrumentów finansowych na dzień bilansowy, Zarząd Emitenta podjął decyzję o utworzeniu odpisu z tytułu utraty wartości należności z tytułu pożyczki udzielonej Invento Sp. z o.o. w dniu 18 lipca 2014 roku w kwocie 1.598.498,52 zł, tj. w wysokości odpowiadającej 100% wartości nominalnej pożyczki wraz z odsetkami naliczonymi na dzień 30.06.2018 r. Decyzja o odpisie została podjęta z uwagi na opóźnienie w spłacie pożyczki przekraczające 30 dni. 
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta podjął także decyzję o utworzeniu odpisu z tytułu utraty wartości udziałów Invento Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w kwocie 5.928.198,95 zł, tj. w wysokości odpowiadającej 100% wartości księgowej na dzień sporządzenia ostatniego raportu okresowego, tj. 31.03.2018 roku. Emitent na dzień 30 czerwca 2018 rok posiadał mniejszościowe udziały w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników Invento Sp. z o.o. (13,86%) o wartości nominalnej 10.780.500 zł. 
Od kwoty odpisu nie zostało utworzone aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Odpis w w/w kwocie zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta i Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2018 roku. Dokonanie odpisu stanowi operację o charakterze księgowym i nie wpływa na bieżącą działalność operacyjną Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej. 
Zarząd Emitenta wyjaśnia również, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, nie jest jeszcze zakończony przegląd sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2018 roku i tym samym nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie kwoty dokonanego odpisu.

Bardzo ciekawe są te odpisy w świetle informacji z dnia 21..11.2017 roku, gdy wówczas Impera informowała o tym, iż dostała 2 weksle in blanco zabezpieczające zwrot udzielonej pożyczki spółce Invento Sp. z o.o.do kwoty 6 500 000 zł na każdy z nich, wystawione w imieniu Fx Cube Technologies Limited oraz Jalexus Consultants Limited, czyli de facto dwóch sporych udziałowców Impery Capital. Ponadto 23.10.2017 roku ustanowiony został zastaw rejestrowy na rzecz Impery Capital na wierzytelności przysługującej Invento Sp. z o.o. od Invento Americas INC. Ustanowiony on został na rzecz Impery Capital tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki . Wierzytelność będąca przedmiotem zastawu rejestrowego jest wierzytelnością pieniężną, a jej suma nominalna wynosiła 7 401 000 zł. Zastaw zaś ustanowiony został wówczas do kwoty 6 500 000 zł.
Czyżby więc nie można było wyegzekwować zwrotu kwoty pożyczki poprzez zabezpieczenie dwoma wekslami in blanco wystawionych przez własnych sporych akcjonariuszy????

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
IMPERIO 0,00% 3,35 2021-09-27 14:38:38
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.