Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,74 zł , zmiana od tamtej pory: -32,07%

Kolejne info

Zgłoś do moderatora
Rozszerzenie porządku obrad WZA.
„1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 6.180.000,00 (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 61.800.000 (słownie: sześćdziesięciu jeden milionów ośmiuset tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy)."

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
FINVENTUR -24,24% 0,50 2023-01-30 17:04:13