Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  34,50 zł , zmiana od tamtej pory: 27,25%

Kiedy OEX otrzyma kolejne 86 ml za sprzedaz DIVANTE

Zgłoś do moderatora
Kiedy OEX otrzyma kolejna rate za sprzedaz Divante /86 milionow / oraz earn -out wysokosci 85 milionow?

Zgodnie z postanowieniami Umowy, wstępna cena za 100% akcji w Divante wyniosła 175.069.990,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). Za sprzedawany pakiet 51,03% akcji w kapitale zakładowym Divante Spółka otrzymała kwotę PLN 89.338.215,90 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy). Na zasadach określonych w Umowie Przedwstępnej, Strony przewidziały możliwość korekty ceny sprzedaży w powiązaniu z wartością długu netto oraz kapitału obrotowego Divante zweryfikowanych na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto, na warunkach określonych w Umowie Przedwstępnej, Spółce oraz pozostałym wspólnikom Divante przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie (earn-out), płatne w odpowiedniej proporcji do sprzedawanych akcji w kapitale zakładowym Divante, w przypadku przekroczenia przez Divante w roku kalendarzowym 2021 określonego poziomu znormalizowanego zysku EBITDA. Maksymalna wysokość ewentualnego dodatkowego, łącznego wynagrodzenia należnego Spółce oraz pozostałym wspólnikom spółki Divante wynosi 85.333.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych).

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
OEX -2,44% 43,90 2023-12-08 13:04:12
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.