Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  5,85 zł , zmiana od tamtej pory: 51,28%

jutro 10zl na open?

Zgłoś do moderatora
https://www.bankier.pl/wiadomosc/DGA-Wybor-projektu-DGA-S-A-do-dofinansowania-7359823.html

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7 / 2016 Data sporządzenia: 2016-04-14 Skrócona nazwa emitenta DGA Temat Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu: Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2016 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój opublikowała wyniki oceny projektów złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 (działanie 4.1 Konkurs na inkubację innowacji społecznych, Wiedza Edukacja Rozwój). Projekt złożony przez DGA S.A. w tym konkursie znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Projekt złożony przez DGA S.A. pt. "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra" opiewa na kwotę 4.042.974,50 zł, w tym wartość dofinansowania w kwocie 3.921.074,50 zł. Projekt ma być realizowany do 31 grudnia 2018 r.

Celem ogólnym projektu jest wsparcie procesu inkubacji 45 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych z terenu całej Polski, z których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do grudnia 2018 r. Główne rezultaty planowanego projektu to: 9 przetestowanych innowacji społecznych oraz 45 innowacji przyjętych do dofinansowania w skali mikro. Grantobiorcami (innowatorami społecznymi) mogą być podmioty prywatne (w tym osoby fizyczne i grupy nieformalne) lub publiczne mające pomysł na innowacyjne rozwiązanie. Odbiorcami i użytkownikami nowych rozwiązań będą osoby zależne wraz z opiekunami (tj. rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i obywatelskiego, opiekunowie osób starszych). Projekt zakłada szerokie działania doradcze oraz eksperckie na każdym etapie realizacji: od momentu naboru grantobiorców, poprzez udzielanie grantów na innowacyjne rozwiązania (do maksymalnej wysokości 50.000 zł dla pomysłodawcy), ich testowanie, wdrażanie i upowszechnianie.

DGA S.A. w najbliższym czasie oczekuje na podpisanie stosownej umowy w zakresie realizacji ww. projektu o czym niezwłocznie poinformuje stosownym raportem bieżącym.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
DGA 0,00% 8,85 2022-07-05 09:00:00