Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,95 zł , zmiana od tamtej pory: 173,68%

Jest raport a w nim... :)

Zgłoś do moderatora
Proszę czytać o co my tu gramy:
W dniu 03 października 2019 r. Spółka podpisała z Salag Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Suwałkach (dalej: "Salag", "Kontrahent") umowę (dalej: "Umowa"), której przedmiotem jest sprzedaż, dostawa oraz instalacja u Kontrahenta zestawu urządzeń do produkcji podkładów podłogowych (dalej: "Przedmiot umowy"), o parametrach technicznych zgodnych z ofertą złożoną przez Emitenta Kontrahentowi. Zgodnie z zawartą Umową, dostarczenie Przedmiotu umowy przez Emitenta do siedziby Salag nastąpi w okresie do 390 (trzysta dziewięćdziesiąt) dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. Za sprzedaż, dostawę i instalację Przedmiotu umowy, Salag zapłaci Emitentowi kwotę 9.515.000,00 zł netto (dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych). Płatności ceny za należyte wykonanie Umowy realizowane będą następująco: a) zaliczka w wysokości 600.000,00 zł netto płatna w ciągu 40 dni od podpisania Umowy, b) następne zaliczki zgodnie z postępem prac na wezwanie Emitenta zaakceptowane przez Salag (nie więcej niż 84% wartości Umowy tj. 7.963.500,00 zł), c) pozostała płatność w wysokości 10% wartości Umowy (tj. 951.500,00 zł netto) płatna w terminie 14 dni po dostarczeniu maszyny na podstawie faktury końcowej. 


9.515.000,00 NETTO! 10mln zlecenie które ma być zamknięte do końca roku. Policzcie sobie c/z cwk bla bla bla

Piękny, niedostrzeżony walorek! <3

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
MEDIANPOL -3,70% 2,60 2021-10-15 10:45:48
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.