Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  5,30 zł , zmiana od tamtej pory: 5,66%

JEST 2,5 mln ZYSKU W 2020 ROKU !!! - CZYLI WYSZŁO 3,6 mln ZYSKU w 4Q2020

Zgłoś do moderatora
Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze
Działalność operacyjną Pragma Inkaso S.A. w 2020 r. oceniamy pozytywnie głównie przez pryzmat 2 dużych transakcji, które miały miejsce:
1) Sprzedaży w dniu 30 kwietnia 2020 r. Portfeli wierzytelności przez fundusze Pragma 1, Bonus 2 I Bonus 3 a wraz z nimi sprzedaży przez Pragme Inkaso S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
2) Zawarcia w dniu 26 listopada 2020 r. umowy inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży większościowego pakietu akcji w PragmaGO S.A.
Obie transakcje miały fundamentalne znaczenie z punktu widzenia finansowego; przyczyniły się do osiągnięcia jednostkowego zysku netto za 2020 rok w wysokości 2 509 tys. zł, pozwoliły Spółce w radykalny sposób obniżyć posiadane zobowiązania i wpłynęły na zmniejszenie kosztów bieżącego funkcjonowania, które pozwalają mieć nadzieję na utrzymanie pozytywnych wyników finansowych w przyszłych okresach.
Na ukończeniu są prace związane z rozwinięciem działalności, opartej częściowo na segmentach, w których Spółka dotychczas działała (w zakresie w jakim umożliwiają to obowiązujące Spółkę umowne zakazy konkurencji), które pozwolą na zwiększenie wartości posiadanych przez Spółkę aktywów. Spółka dokonała również wzmocnień personalnych oraz wypracowała nowy, efektywny model operacyjny działalności.
WZA w dniu 19 marca 2021 r. zmieniło nazwę spółki na NPL NOVA S.A., którą to nazwą Spółka będzie się posługiwać w przyszłości. Wierzymy, że po trudnych latach ubiegłych, przed Spółką rysują się pozytywne perspektywy w przyszłości.
Z poważaniem,
Zarząd Pragma Inkaso S.A.
Michał Kolmasiak
Tarnowskie Góry, 30 kwietnia 2021 r.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
PRAGMAINK -7,44% 5,60 2021-07-27 17:00:00