Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,68 zł , zmiana od tamtej pory: -96,43%

JDB info przesiadka!!!rakietaa!!!

Zgłoś do moderatora
ESPI - STRUMIEŃ PAP
12.12.2014 09:35 - 18144105 a aa aaa

JURAJSKI DOM BROKERSKI SA zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
Raport bieżący 21/2014
Postawa prawna: W dniu 09.12.2014r. Spółka odebrała zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu.
W wyniku nabycia akcji spółki Jurajski Dom Brokerski S.A. - spółka Ipogeo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekroczyła próg 50% głosów na WZA.
Umowa kupna dotyczyła: 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji imiennych serii A1, uprzywilejowanych w głosach w stosunku 2:1 -nie wprowadzonych do publicznego obrotu oraz 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście) sztuk akcji na okaziciela serii A2 - nie wprowadzonych do publicznego obrotu.
W wyniku powyższej transakcji Spółka Ipogeo Spółka z ograniczona odpowiedzialnością przekroczyła próg 50% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy i posiada akcje spółki Jurajski Dom Brokerski S.A. w ilości 22.200.000 stanowiących 47,24% kapitału i 56,49% głosów na WZA.
Odnośnie zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia, spółka Ipogeo Sp. z o.o.
zamierza zwiększyć posiadany udział w ogólnej liczbie głosów do 75%.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
POLYMETAL 0,00% 0,06 2016-06-29 15:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.