Forum Giełda +Dodaj wątek
OTMUCHÓW SA Informacja o obrotach realizowanych z LIDL Polska
Raport bieżący 14/2013
Zarząd ZPC Otmuchów (Emitent) informuje, że łączna wartość obrotów realizowanych przez spółki należące do Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów z LIDL Polska Sklepy Spożywcze sp. z o. o. Sp. k. (Odbiorca) w okresie od dnia 1 marca 2013 roku wyniosła ok. 12,3 mln zł i tym samym osiągnęła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Przekroczenie obrotów nastąpiło w związku z przyjęciem do realizacji w dniu 15 października 2013 roku od Odbiorcy kolejnego zamówienia cząstkowego na dostawę wyrobów czekoladowych na rzecz Odbiorcy.
Obroty realizowane są w oparciu o ustalone pomiędzy Emitentem a Odbiorcą w dniu 25 lutego 2013 roku ogólne warunki dotyczących produkcji oraz dostaw, o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku.
Zamówieniem o największej wartości w ww. okresie jest przyjęte do realizacji w dniu 9 października 2013 r., przez spółkę zależną PWC Odra S.A. zamówienie o wartości 1,94 mln zł, na dostawę wyrobów czekoladowych (Zamówienie). Termin realizacji Zamówienia przypada na drugą połowę listopada br. Zamówienie, określa wolumen oraz terminy dostaw, przy czym warunki realizacji dostaw mogą zostać doszczegółowione w umowie, która jest na etapie konsultacji technicznych detali współpracy stron. Zamówienia nie przewidują kar umownych, jednakże w przypadku ewentualnej straty z tytułu niedostarczonego towaru, Odbiorca będzie mógł dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
Jako kryterium uznania łącznej wartości dostaw za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
OTMUCHOW 1,58% 1,93 2021-01-26 13:36:40
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.