Forum Giełda +Dodaj wątek

info o przejęciu tele24

Zgłoś do moderatora
PRZYSTĄPIENIE DO ROZMÓW W ZAKRESIE KUPNA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TELE 24 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Zarząd Telestrada S.A, informuje iż z dniem dzisiejszym na podstawie podpisanego w dniu 1 kwietnia 2010 roku porozumienia przystępuje do rozmów w zakresie kupna 100 % udziałów w spółce TELE 24 Sp. z o.o

Stronami niniejszego porozumienia są: Telestrada S.A. oraz osoby fizyczne i prawne - udziałowcy spółki Tele24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Filtrowej 30/19, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000201914 o numerze NIP: 526-27-50-408, REGON: 015687650, kapitał zakładowy wpłacony 657 000,00 PLN

Udziałowcy TELE24 Sp. z o.o tj: TLP Inwest Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Modelarskiej 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, REGON: 240943974, kapitał zakładowy wpłacony 925 500,00 PLN, reprezentowana przez Łukasza Bula - Prezesa Zarządu

oraz dwie osoby fizyczne, oświadczyły w porozumieniu, iż przystępują do negocjacji w zakresie odsprzedaży 100 % udziałów w spółce TELE24 Sp. z o.o na rzecz Telestrada S.A.


Założenia leżące u podstaw planowanej transakcji:

Sfinansowanie zakupu 100% udziałów Tele24 za kwotę 2,3 mln PLN w gotówce.
Udzielenie opcji dotychczasowym udziałowcom Tele24 w postaci umożliwienia przez Telestrada S.A. Objęcia 400000 akcji spółki Telestrada S.A. w cenie nominalnej z tytułu dokonania restrukturyzacji Tele24 Sp. z o.o. do dnia 31 maja 2010 r. tak aby przejmowana spółka nie generowała po dacie zakupu żadnych kosztów operacyjnych poza kosztami zakupu usług telekomunikacyjnych.
Udzielenie opcji prezesowi zarządu Telestrada S.A. w postaci umożliwienia przez Telestrada S.A. objęcia 400000 akcji spółki Telestrada S.A. w cenie nominalnej z tytułu przeprowadzenia transakcji przejęcia Tele24 Sp. z o.o.

Telestrada S.A. w terminie 3 tygodni od dnia podpisania niniejszego porozumienia przeprowadzi badanie spółki Tele24 Sp. z o.o. Po zakończeniu badania strony podejmą decyzję w sprawie ostatecznych warunków zawarcia transakcji. Warunki transakcji będą podlegały zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telestrada S.A. i do tego czasu wszystkie zawarte umowy traktowane będą jak umowy warunkowe z warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telestrada S.A.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:

* Jacek Lichota - Prezes Zarządu
  • info o przejęciu tele24 Autor: ~head

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
TELESTR 0,00% 12,80 2020-04-03 11:08:24
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.