Forum Giełda +Dodaj wątek
Sukces odwrotnego przejęcia i dobre wyniki finansowe W Investments S.A.

W Investments S.A. (WISA) – spółka, której nowa grupa kapitałowa zadebiutowała z sukcesem na GPW poprzez odwrotne przejęcie, prezentuje obiecujące wyniki finansowe.

W III kwartale tego roku działalność finansowa była motorem wzrostu W Investments S.A. Jednostkowy zysk netto Spółki w III kw. wyniósł 4,10 mln zł (wobec 438 tys. w II kw.) Skonsolidowane łączne przychody całej Grupy Kapitałowej W Investments wyniosły w pierwszych trzech kwartałach 195,55 mln zł a zysk netto 10,8 mln zł.

Wyniki za III kwartał pokazują, że Spółka coraz mocniej dywersyfikuje swoją działalność i generuje przychody i zyski z różnych obszarów działalności. Pokazują to zmiany segmentacji przychodów na poziomie Grupy i działalność finansowa samej WISA.
Całkowite jednostkowe przychody Spółki wzrosły dwukrotnie w stosunku do poprzedniego kwartału i osiągnęły poziom 4,88 mln zł. Przychody ze sprzedaży za III kwartał wyniosły 2,34 mln zł i wzrosły o 67%. Zysk na sprzedaży wzrósł w tym okresie do 1,43 mln zł, wobec 487 tys. zł w poprzednim kwartale, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów operacyjnych. Jednostkowy zysk netto Spółki w III kw. wyniósł 3,70 mln zł (wobec 577 tys. w II kw.)

Od początku roku narastający zysk netto W Investments S.A. wyniósł 4,14 mln zł, a całkowite przychody 6,50 mln zł. Natomiast przychody całej Grupy Kapitałowej W Investments w I-III kwartale wyniosły narastająco 195,55 mln zł, przy zysku netto 10,8 mln zł, z czego 6,60 mln zł przypadło na akcjonariuszy WISA. W samym III kwartale przychody skonsolidowane wzrosły o 18% w stosunku kwartał do kwartału, co jest głównie efektem wzrostu przychodów z działalności finansowej samego W Investments.
Wynikom towarzyszy poprawiająca się rentowność operacyjna. Ten wskaźnik w III kwartale wyniósł 2,46%, wobec 1,10% przed rokiem i 1,86% na koniec 2012 r. Wskaźnik rentowności na sprzedaży wyniósł na koniec III kw. 6,36%, wobec 5,79% przed rokiem oraz 2,43% na koniec zeszłego roku.

Grupa WISA prowadzi szereg projektów o bardzo dużym potencjale rozwojowym. Spółka posiada udziały m.in. w takich firmach jak: Zień, Green, Technoboard, WinQbator, WI EEC Vantures, Tele-Polska Holding czy Platinum Properties Group.
Prężny rozwój grupy WISA potwierdza zawarcie przez nowy podmiot wchodzący w skład Grupy WISA, spółkę Capitol Trading, umowy o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kwota dofinansowanie wysokości 10 mln złotych zostanie przeznaczona na realizacji projektu „WinQbator – wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych”.

Kolejne korzystne akwizycje rozszerzające działalności WISA w segmencie usług finansowych to zakup akcji W Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz akcji Infinity8, jak również start działalności nowego funduszu – WI Inwestycje Selektywne FIZ, zarządzanego przez WISA.

Infinity8 S.A. posiada zezwolenie KNF na prowadzenie działalności maklerskiej, m.in. w zakresie oferowania instrumentów finansowych, zarządzania portfelami instrumentów finansowych, przyjmowania i przekazywania zleceń czy doradztwa w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw. Będzie to pierwszy w Polsce dom maklerski, proponujący w ramach swej bogatej oferty kompleksową usługę „Family Office” oraz inne innowacyjne na polskim rynku produkty, w tym dostęp do rynków światowych i wszelkich klas aktywów.
Dzięki konsekwentnej polityce W Investments z sukcesem zarządza już trzema funduszami inwestycyjnymi: WI Inwestycje Rolne FIZ, WI Inwestycje Selektywne FIZ oraz WI Czysta Technologia FIZ.
  • INFO Autor: ~zaix
  • Re: INFO Autor: ~tede

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
WINVEST -1,59% 0,06 2020-05-29 15:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.