Forum Giełda +Dodaj wątek
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 112 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-24
Skrócona nazwa emitenta
W INVESTMENTS
Temat
Ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, ustanowił w dniu dzisiejszym hipotekę do wysokości 38.531.000,00 zł na nieruchomości należącej do spółki zależnej..
Wpis hipoteki umieszczono w dziale IV księgi wieczystej WA1M/00165622/4, prowadzonej dla działek położonych w Warszawie, przy ul. Przy Parku 14, o numerach 75 i 76, o łącznej powierzchni 0,4187 ha ("Nieruchomość").
Nieruchomość należy do spółki Przy Parku XIV sp. z o.o. ("Przy Parku"), tj. podmiotu zależnego od Spółki. Hipoteka została ustanowiona na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") jako zabezpieczenie kredytu w kwocie 25.687.000,00 zł, udzielonego przez Bank na rzecz Przy Parku, jak również odsetek oraz innych należności ubocznych związanych z kredytem.
Wartość obciążonej Nieruchomości w księgach rachunkowych Przy Parku stanowi kwotę 20.620.000,00 zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie występują żadne powiązania. Niniejszy raport przekazywany jest z uwagi na fakt, iż wartość ustanowionej hipoteki przekracza 100% wartości Nieruchomości, tj. aktywa o znacznej wartości.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).
  • INFO Autor: ~esa
  • Re: INFO Autor: ~doradca
  • Re: INFO Autor: ~Pewniak
  • Re: INFO Autor: ~sweet dreams
  • Re: INFO Autor: ~cph
  • Re: INFO Autor: ~poli
  • Re: INFO Autor: ~INKA

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
WINVEST 0,00% 0,41 2021-09-24 11:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.