Forum Giełda +Dodaj wątek
ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - grudzień 2010 r.

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w okresie styczeń - grudzień 2010 r. Spółka według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody na poziomie 25 820 tys. PLN, co stanowi 152,4 % przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku, oraz 120,8 % prognozowanych przychodów w całym 2010 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące podmiot:

* Jacek Orzeł - Prezes Zarządu

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 4/2011
data dodania 2011-01-14 17:12:02
spółka ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA
ORZEŁ SA: Korekta prognoz finansowych na rok 2010
Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, o korekcie prognozy finansowej na 2010 rok. Według wstępnych wyliczeń Spółka przekroczyła prognozowane przychody ze sprzedaży za rok 2010 o ponad 20%. Szacowny przychód wynosi 25 820 tys. zł i stanowi 120,8% prognozy publikowanej w raporcie bieżący nr 13/2010 z dnia 5 lutego 2010r. Wzrost przychodów wynika z większych przychodów ze sprzedaży opon w IV kwartale w stosunku do zakładanych.

Aktualnie Spółka nie jest w stanie podać wyniku operacyjnego osiągniętego w 2010r. Spółka odniesie się do ww. parametru w raporcie okresowym za IV kwartał 2010 który zostanie opublikowany 15 lutego 2011 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

* Jacek Orzeł - Prezes Zarządu

ORZEŁ SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych
Zarząd ORZEŁ S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2011 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2010 - 15 luty 2011
Raport roczny za 2010 rok - 14 czerwca 2011
Raport kwartalny za I kwartał 2011 - 13 maja 2011
Raport kwartalny za II kwartał 2011 - 15 sierpnia 2011
Raport kwartalny za III kwartał 2011 - 15 listopada 2011

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie
raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące podmiot:

* Jacek Orzeł - Prezes Zarządu

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ORZLOPONY 0,00% 2,06 2022-05-20 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.