Forum Giełda +Dodaj wątek

Giełda ukrała JDB

Zgłoś do moderatora
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/otherStatements/GPW/info/639995,gpw:-nalozenie-kary-pienieznej-na-spolke-jurajski-dom-brokerski

GPW: Nałożenie kary pieniężnej na spółkę JURAJSKI DOM BROKERSKI
Nałożenie kary pieniężnej na spółkę JURAJSKI DOM BROKERSKI

Uchwała Nr 1142/2014

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę

JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia nałożyć na spółkę JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. karę pieniężną w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Regulamin ASO"), jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne Giełda, jako Organizator Alternatywnego Systemu, może nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Jednocześnie zgodnie z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu rocznego niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe.

W powyższym kontekście należy wskazać na nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., to jest brak przekazania we wskazanym terminie raportu rocznego za rok obrotowy 2013, spełniającego wszystkie wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO.

W ocenie Giełdy nieprzekazanie raportu rocznego w terminie określonym w Regulaminie ASO stanowiło poważne naruszenie zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, a jednocześnie uniemożliwiało inwestorom uzyskanie we właściwym czasie istotnych informacji na temat spółki.

Mając na uwadze wskazane wyżej nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., Zarząd Giełdy postanowił o nałożeniu na tę spółkę kary pieniężnej przewidzianej przepisami Regulaminu ASO.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
FINTECH 0,00% 1,24 2020-10-30 16:45:26
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.