Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  2,45 zł , zmiana od tamtej pory: -51,02%

do emitent i znany

Zgłoś do moderatora
8. Informacje dotyczące pozycji pozabilansowych
Spółka zawarła z Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w dniu 13 listopada 2013r. umowę o ustanowienie użytkowania na 1.000.000 akcji Bać-Pol S.A. tj. prawa do ich używania i pobierania z nich pożytków (użytkowania) przez Fundusz. Użytkowaniem objęte są wszelkie prawa przysługujące z akcji, w szczególności prawo do uczestnictwa i wykonywania głosu z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz prawo do dywidendy do dnia ostatecznego rozliczenia transakcji sprzedaży tzn. do dnia 24 października 2015r. Spółka w całości wyłączyła ww. aktywa z bilansu i nie utrzymuje zaangażowania w przeniesionych aktywach. Zarówno korzyści jak i wszelkie ryzyka, zgodnie z ww. umową zostały przeniesione na Fundusz.
Pytanie - czy to jest początek sprzedaży Baćka?

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
CAPITAL 0,00% 1,20 2023-09-29 11:00:00