Forum Giełda +Dodaj wątek

dlaczego rośnie?

Zgłoś do moderatora

Kolejny kwartał dobrych wyników - sprawozdania finansowe za IV kw. 2008 roku
Warszawa, 27 lutego 2009 roku

Dziś opublikowaliśmy sprawozdania za kolejny okres, w którym grupa TRITON DEVELOPMENT wykazała dobre wyniki finansowe. Wyniki są zdecydowanie lepsze, niż w roku 2007. Zysk netto wzrósł blisko 25-krotnie, z 1,6 mln zł w roku 2007 do 38,9 mln zł na koniec 2008 r. Spółka sprzedała już 46 proc. mieszkań zlokalizowanych w kompleksie Triton Park.

Zrealizowaliśmy skorygowaną prognozę wyników za rok 2008 z dużą dokładnością, największe odchyłki prognozowanych wartości nie przekraczają trzech procent. Przychody z działalności, rozumiane jako przychody ze sprzedaży powiększone o przychody z pozostałej działalności operacyjnej, osiągnęły po IV kwartałach 2008 roku wysokość 134 mln zł wobec prognozowanych 136,2 mln zł. Zysk netto wyniósł 38,9 mln zł (prognozowano 40,1 mln zł), natomiast zysk operacyjny 46,4 mln zł (prognoza 47,6 mln zł). Bardzo dobre wyniki grupy są powodem do zadowolenia dla akcjonariuszy i spółki, szczególnie wobec trwających na światowych rynkach finansowych zawirowań.

Najważniejszym zadaniem stojącym przez grupą kapitałową w pierwszym półroczu 2009 roku jest zakończenie budowy zespołu apartamentowo-usługowego TRITON PARK i sprzedaż pozostałych w ofercie spółki mieszkań. Do 31 grudnia 2008 roku zawarliśmy umowy na sprzedaż 277 lokali mieszkalnych, co stanowi blisko połowę całości inwestycji. Pełne bezpieczeństwo finansowania tej budowy pozwala nam na konsekwentną realizację własnej polityki sprzedażowej. Mamy nadzieję, że zakończenie inwestycji zbiegnie się w czasie ze zwiększeniem podaży pieniądza przez banki, a co za tym idzie łatwiejszym przyznawaniem kredytów klientom indywidualnym. Jesteśmy przekonani, że po spełnieniu obu warunków znacznie przyspieszy sprzedaż pozostających w naszej ofercie mieszkań - nasze analizy wskazują, iż obecnie zdecydowanie łatwiej sprzedać lokale już wybudowane. Tymczasem obserwujemy rosnące zainteresowanie nabyciem lokali mieszkalnych, wyrażające się zarówno dużą liczbą odwiedzających targi mieszkaniowe jak i rosnącą liczbą zapytań od potencjalnych klientów odwiedzających nasze biuro sprzedaży.

Kontynuujemy prace projektowe i infrastrukturalne dla przyszłych inwestycji mieszkaniowych. Rozważamy rozwiązania, które pozwolą nam wykorzystać możliwości rozwoju, jakie pojawiają się w momencie wychodzenia z okresu spowolnienia gospodarczego. Grupa zamierza konsekwentnie realizować politykę inwestycyjną związaną z budownictwem mieszkaniowym, analizuje także projekty deweloperskie spoza tego zakresu. Przykładem jest przygotowywana koncepcja kompleksu usług "Medical SPA", związanych z zapewnieniem zdrowia i urody, realizowanych w oparciu o wody geotermalne. Trwają rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy wspólnie z grupą TRITON zrealizują projekt. Negocjujemy z podmiotami branżowymi, aby wybrać przyszłego operatora i docelowego właściciela obiektu, a następnie wspólnie z nimi optymalnie dobrać profil oferowanych usług i wielkość kompleksu.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
TRITON 3,76% 1,93 2019-12-06 16:41:21
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.