Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  5,38 zł , zmiana od tamtej pory: 386,99%

DGA SA Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania

Zgłoś do moderatora
[30-06-2016 16:32] DGA SA Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania
Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 opublikowała wyniki oceny projektów złożonych w ramach konkursu nr RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15 (poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość). Projekt złożony przez DGA S.A. w tym konkursie znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Projekt pt. "Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce" opiewa na kwotę 4.813.716,00 zł, w tym wartość dofinansowania w kwocie 4.573.030,20 zł. Projekt będzie realizowany na terenie całego województwa do 30 kwietnia 2018 r.
Celem ogólnym projektu jest podniesienie szans 110 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia na wielkopolskim rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i samozatrudnienie. Kompleksowe wsparcie w ramach projektu obejmie doradztwo zawodowe i psychologiczne, diagnozę kompetencji osobowych, szkolenia ABC przedsiębiorczości i przygotowanie osób do prowadzenia działalności gospodarczej, bezzwrotne wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości średnio 21 000 zł, wsparcie pomostowe do 12 miesięcy: finansowe i doradczo-szkoleniowe.
W efekcie działań projektu w województwie wielkopolskim powstanie 88 nowych mikroprzedsiębiorstw do końca kwietnia 2018.
DGA S.A. w najbliższym czasie oczekuje na podpisanie stosownej umowy w zakresie realizacji ww. projektu o czym niezwłocznie poinformuje stosownym raportem bieżącym.
  • DGA SA Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania Autor: ~www

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
DGA -8,39% 26,20 2024-02-27 17:04:11