Forum Giełda +Dodaj wątek

Conspole Holding Ltd = Hubert Wochyński z Planet Soft

Zgłoś do moderatora
Proszę o komentarz panie prezesie do ostatnich komunikatów w kontekście podpisania listu intecyjnego samemu ze sobą:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ryzyko to minimalizowane jest także przez fakt, iż spółka prawa cypryjskiego Conspole Holdings Limited powiązana z Panem Hubertem Wochyńskim, Prezesem Zarządu Spółki, posiada istotny pakiet akcji Emitenta.

DI: strona 12

---

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, spółka prawa cypryjskiego Conspole Holdings Limited powiązana z Panem Hubertem Wochyńskim, Prezesem Zarządu Spółki, posiada 2.484.000 akcji Emitenta uprawniających do 82,80% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania 89,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

DI: strona 16

---

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego spółka Conspole Holdings Limited z siedzibą na Cyprze (podmiot powiązany z Panem Hubertem Wochyńskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu), posiada 2.484.000 akcji Emitenta uprawniających do 82,80% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania 89,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Hubert Wochyński, Prezes Zarządu, jest powiązany z większościowym akcjonariuszem Emitenta – spółką Conspole Holdings Limited z siedzibą na Cyprze. W dniu 8 lutego 2012 r. Pan Hubert Wochyński, Prezes Zarządu Spółki, przeniósł własność wszystkich posiadanych przez niego akcji Emitenta na powiązany z nim podmiot Conspole Holdings Limited z siedzibą na Cyprze.

DI: strona 54

---

Należy wskazać, iż powyższe osobiste uprzywilejowanie Pana Huberta Wochyńskiego zostało przeniesione na obecnego akcjonariusza Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) – Conspole Holdings Limited z siedzibą na Cyprze

DI: strona 83

-------------------------------

Jak się to ma do tego, że nie było do tej pory jakiejkolwiek informacji o tym, że ww. cytowane powiązanie właścicielskie nie ustąpiło (musiałby być właściwy komunikat giełdowy).

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PLANETINN 0,00% 0,06 2019-04-30 15:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.