Forum Giełda +Dodaj wątek

cena emisyjna 19,4

Zgłoś do moderatora
Data sporządzenia: 2013-03-14
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii K
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. informuje iż w dniu wczorajszym, tj. 13 marca 2013 roku, działając na podstawie § 4 pkt 1) uchwały nr 5 z dnia 27 lutego 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii K i praw do akcji serii K oraz w sprawie zmiany Statutu, podjął uchwałę, na mocy której ustalił cenę emisyjną akcji serii K w wysokości 19,40 zł (słownie: dziewiętnaście złotych czterdzieści groszy) za jedną akcję.
  • cena emisyjna 19,4 Autor: ~qwertus
  • Re: cena emisyjna 19,4 Autor: ~realista

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
VOXEL 2,95% 31,40 2020-07-02 11:03:39