Forum Giełda +Dodaj wątek

boja sie chinczykow????

Zgłoś do moderatora

Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu
26 listopada 2013 roku otrzymał informację od akcjonariusza Howerton Investments Limited w trybie art. 69 ust.1 ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 roku o dokonaniu transakcji nabycia akcji w ilości 21 000 szt. Zakupu dokonano dnia 25 listopada 2013r. w transakcjach sesyjnych na GPW SA w Warszawie. Po dokonanych transakcjach udział Howerton Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, w ogólnej liczbie głosów na WZA emitenta przekroczył 10%.

Przed ww. transakcjami stan posiadania Howerton Investments Limited wynosił 2.000.000 szt akcji, co stanowiło 9,90% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do 2.000.000 głosów, co stanowiło 9,90% ogólnej liczby głosów na WZA.

Po uwzględnieniu transakcji zakupu 21 000 szt. akcji Howerton Investments Limited posiada 2.021.000 szt. akcji Energoaparatura S.A.,co stanowi 10,0045% w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki oraz taki sam udział w kapitale zakładowym emitenta.

Howerton Investments Limited, działając w świetle art. 69 ust. 4 pkt 4 ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 roku, w niniejszym zawiadomieniu oświadczył, iż dopuszcza możliwość dalszego nabywania akcji Energoaparatura SA w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszej informacji w celu osiągnięcia w długim okresie zadowalającej stopy zwrotu z inwestycji.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ENAP -14,44% 1,60 2023-05-25 15:04:49
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.