Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,46 zł , zmiana od tamtej pory: 20,55%

Bezpieczniej posiadać JHMDev - choć niewielu tu się zmieści...

Zgłoś do moderatora
Tabelaryczne porównanie JHMDev-Mirbud za 2016:

Największa różnica tkwi w zobowiązaniach całkowitych - 6-krotna: 105,749 mln (JHMDev) a 624,902 mln (Mirbud),
a jeszcze większa w zobowiązaniach krótkoterminowych - ponad 12-krotna: 24,265 mln (JHMDev), a 297,917 mln (Mirbud).

JHMDev - Stan na: 31.12.2016
Aktywa, razem 422 736
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 105 749
w tym:
Zobowiązania długoterminowe 68 515
Zobowiązania krótkoterminowe 24 265
Kapitał własny 316 987
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 316 987

Mirbud - Stan na: 31.12.2016
Aktywa, razem 955 666
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 624 902
w tym:
Zobowiązania długoterminowe 326 985
Zobowiązania krótkoterminowe 297 917
Kapitał własny 330 764
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 330 764 ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

JHMDev za 2016:
Przychody netto ze sprzedaży 80 146,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 199,00
Zysk (strata) brutto 17 964,00
Zysk (strata) netto 14 423,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,581
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 0,21

Mirbud za 2016:
Przychody netto ze sprzedaży 773 993,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 41 489,00
Zysk (strata) brutto 27 757,00
Zysk (strata) netto 21 480,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,01
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 0,24

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
JHMDEV 0,00% 1,76 2019-12-16 16:23:26
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.