Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,00 zł , zmiana od tamtej pory: 44,00%

bartuś boszko pali sobie mosty nawet z idm-em

Zgłoś do moderatora
http://newconnect.pl/?page=1061&ph_main_content_start=show&cmn_id=14244

https://www.bankier.pl/forum/temat_bartus-boszko-pali-sobie-mosty-nawet-z-idm-em,22037207.html

Uchwała Nr 1031/2016
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie skreślenia spółki
IDMSA.PL DORADZTWO FINANSOWE SP. Z O.O.                 
z listy Autoryzowanych Doradców oraz zawieszenia prawa do działania tej spółki w charakterze Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect

Spółka IDMSA.PL DORADZTWO FINANSOWE SP. Z O.O.                  („Autoryzowany Doradca”) pełni obecnie obowiązki Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji kolejnych emisji następujących spółek: LETUS CAPITAL S.A., CENTURION FINANCE S.A., BLACK PEARL S.A., 
BIOERG S.A., ATHOS VENTURE CAPITAL S.A. oraz 01CYBERATON S.A. Jednakże, z uwagi na liczne zastrzeżenia co do dokumentacji załączonej do wniosków ww. spółek, procedura ich rozpatrywania ulega znaczącemu przedłużeniu. W szczególności należy wskazać, że dokumenty informacyjne pierwotnie złożone wraz z wnioskami o wprowadzenie tych podmiotów zawierały liczne, powtarzające się błędy i braki formalne, które w ocenie Zarządu Giełdy, nie pozwalały uznać, iż informacje w nich zawarte zostały przedstawione w sposób umożliwiający inwestorom prawidłową ocenę ich wpływu na sytuację gospodarczą, majątkową 
i finansową danego emitenta oraz perspektywy jego rozwoju.
Nieprawidłowości w zakresie sporządzenia dokumentów informacyjnych wskazanych spółek dotyczyły m. in.:
- braku rzetelnego i wyczerpującego opisu sposobu opłacenia akcji będących przedmiotem danego wniosku o wprowadzenie, 
w szczególności w przypadku, gdy akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności emitentów i inwestorów,

https://www.bankier.pl/forum/temat_bartus-boszko-pali-sobie-mosty-nawet-z-idm-em,22037207.html
  • bartuś boszko pali sobie mosty nawet z idm-em Autor: ~RADZEUWAZAC

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
FINTECH -2,70% 1,44 2022-01-20 16:20:01