Forum Giełda +Dodaj wątek

Aviva ujawnia się w akcjonariacie

Zgłoś do moderatora
Zarząd ZPC OTMUCHÓW S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 listopada 2013 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK o następującej treści:
"Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539) informujemy, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki ZPC Otmuchów S.A. ("Spółka") z siedzibą w Otmuchowie, zawartych w dniu 21 listopada 2013 roku, Aviva Otwarta Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ("Aviva OFE") zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 25 listopada 2013 roku Aviva OFE posiadał 633.623 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,97% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 633.623 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów.
Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 26 listopada 2013 roku Aviva OFE posiadał 698.731 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,48% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 698.731 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,48% ogólnej liczby głosów."

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
OTMUCHOW -5,18% 1,83 2021-01-27 12:39:13
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.