Forum Giełda +Dodaj wątek

3.5 baniki za free

Zgłoś do moderatora
Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 24/2014
Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2014 r. za pośrednictwem Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, podpisał umowę o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Projekt pod nazwą "Wykorzystanie autorskiego patentu do zarządzania kolorami szkła opakowaniowego o granulacji od 3 mm" będzie realizowany w zakładzie Emitenta w Wyszkowie, woj. mazowieckie.
Kwota przyznanej dotacji, o której Emitent informował w raporcie ESPI nr 13/2014, wynosi 3.400.000,00 PLN, natomiast całkowita kwota wydatków kwalifikowanych projektu to 8.500.000,00 PLN.
Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Emitent wystawił do dyspozycji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Pozostałe warunki wynikające z powyższej Umowy nie odbiegają od standardowej umowy związanej z dofinansowaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępnej na stronach PARP.
Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie progu 10% kapitałów własnych, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 44 lit. a. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
KREC -0,88% 6,79 2020-01-28 15:17:49
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.