Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Skurczyła się liczba kredytów udzielanych mikroprzedsiębiorcom

W 2022 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom 136 tys. kredytów na sumę blisko 19,7 mld zł. To o 14,2 proc. kredytów mniej w porównaniu do poprzedniego roku. Natomiast wartość zobowiązań skurczyła się o jedną piątą – wynika z danych BIK. 

Skurczyła się liczba kredytów udzielanych mikroprzedsiębiorcom
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Dane z rynku kredytów gotówkowych udzielanych mikroprzedsiębiorcom za poprzedni rok odzwierciedlają trudną sytuację gospodarczą. To skutek m.in. wojny w Ukrainie, pandemii koronawirusa oraz podnoszenia stóp procentowych. 

Coraz mniej mikroprzedsiębiorców bierze kredyty

W grudniu 2022 r., w porównaniu do grudnia 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-14,2 proc.), jak i wartościowym (-20 proc.). - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Pozostając przy ujęciu liczbowym to można wyróżnić następujące spadki w poszczególnych kategoriach kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom:

  • kredyty inwestycyjne: -50,4 proc. r/r,
  • kredyty w rachunku bieżącym: -14,9 proc. r/r,
  • kredyty obrotowe: -14,1 proc. r/r.

Jak podaje BIK, patrząc na kwotę kredytów inwestycyjnych udzielonych mikroprzedsiębiorcom w grudniu 2022 r., to jej wysokość zmniejszyła się o 58,3 proc. w porównaniu do grudnia 2021 r. W takim samym okresie wartość kredytów w rachunku bieżącym zmalała o 7,2 proc., a kredytów obrotowych o 1,9 proc.

Dynamika sprzedaży kredytów dla mikroprzedsiębiorców

Liczba kredytów udzielonych  mikroprzedsiębiorcom spadła o 12,7 proc. w ujęciu liczbowym oraz o 12,0 proc. w wartościowym w porównaniu całego 2022 roku z 2021 rokiem. Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, w ujęciu liczbowym ujemna dynamika wystąpiła w przypadku wszystkich rodzajów kredytów, a najwyższa w przypadku kredytów inwestycyjnych (-35,3 proc.). Natomiast w ujęciu wartościowym ujemna dynamika dotyczy kredytów inwestycyjnych (-37,0 proc.) oraz kredytów obrotowych (-10,1 proc.). Jednocześnie dynamika kredytów w rachunku bieżącym była dodatnia (+3,7 proc.).

(BIK, Newsletter kredytowy - Mikroprzedsiębiorca)

BIK wskazując grupę mikroprzedsiębiorców w swoich analizach określa ją jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące wolny zawód, spółki cywilne. Z wyłączeniem działalności rolniczej, bez spółek jawnych.

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Blisko połowa wszystkich kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w grudniu 2022 r. to zobowiązania przedsiębiorstw usługowych - 46,8 proc. z 10500 kredytów. Drugim sektorem z największym udziałem są firmy handlowe - 23,9 proc. Oznacza to, że łącznie 70,7 proc. kredytów udzielonych przez banki w grudniu 2022 r. to przypada na biznesy z dwóch branż. Przyglądając się danym pod kątem wartości to z całkowitej kwoty 1,599 mld zł, banki udzieliły 536 mln zł (33,5 proc.) kredytów firmom z sektora usług oraz 506 mln zł (31,6 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w grudniu 2022 r. 65,1 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom – podaje BIK.

W grudniu 2022 r. najmocniejszcze spadki liczby udzielonych kredytów dotyczyły firm handlowych (-16,8 proc.) oraz produkcyjnych (-16,2 proc.). Natomiast w ujęciu wartościowym, porównując grudzień poprzedniego roku do analogicznego okresu w 2021 r., to najwyższa ujemna dynamika dotyczyła wartości udzielonych kredytów firmom budowlanym,(-25,6 proc.) oraz usługowym (-20,9 proc.).

Dane Biura Informacji Kredytowej wskazują, że w 2022 r. banki udzieliły mniej kredytów we wszystkich sektorach. Największym spadkiem w porównaniu rok do roku charakteryzują się mikrofirmy działające w branży handlowej (17,2 proc.) oraz produkcyjnej (-16,9 proc.). Podobnie wygląda podsumowanie roku pod względem wartościowym. Banki udzieliły niższego finansowania firmom ze wszystkich czterech sektorów. Przy czym, najwyższy spadek dotyczył udzielenia finansowania firmom produkcyjnym (-21,3 proc.) oraz handlowym (-15,4 proc.).

Poradniki