Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


AKTUALIZACJA 02.05.2019 r. 

Lokata Bezkarna została wycofana z oferty banku z dniem 24 kwietnia 2019 r. 

BGŻOptima to marka należąca do Banku BGŻ BNP Paribas. Działa od 2011 roku, wyłącznie jako bank internetowy. Specjalizuje się w produktach oszczędnościowych - nie oferuje klientom kont osobistych, kart płatniczych czy kredytów. Podstawowym rachunkiem jest konto oszczędnościowe, a sztandarową lokatą - właśnie Lokata Bezkarna.

Lokata Bezkarna BGŻOptima – informacje podstawowe

Oferta Lokaty Bezkarnej dostępna w BGŻOptima od dłuższego czasu utrzymuje się w TOP5 najlepszych lokat kwartalnych. Potwierdzają to rankingi lokat przygotowywane cyklicznie przez Redakcję Bankier.pl. Propozycja BGŻOptima adresowana jest wyłącznie do nowych klientów otwierających wraz z nią Konto Indywidualne BGŻOptima (podstawowy rachunek oszczędnościowy w tym internetowym banku).

Tym, co wyróżnia ofertę trzymiesięcznej Lokaty Bezkarnej BGŻOptima na tle innych propozycji, jest możliwość zerwania lokaty przed terminem zapadalności z zachowaniem naliczonych odsetek.

Jak założyć Lokatę Bezkarną w BGŻOptima?

Lokata Bezkarna BGŻOptima dostępna jest wyłącznie online. BGŻOptima jest marką internetową, nie ma stacjonarnych oddziałów. Wniosek o otwarcie Lokaty Bezkarnej składa się przez internet wyłącznie na etapie wnioskowania o Konto Indywidualne Rachunek SMART BGŻOptima. Można to zrobić na stronie banku lub za pomocą formularza Bankier.pl bez dodatkowych opłat.

Lokata Bezkarna nie jest dostępna w ramach innych rachunków – Konta BGŻOptima Biznes, Konta Wspólnego BGŻOptima czy Konta BGŻOptima Junior.

Do złożenia wniosku on-line o otwarcie Lokaty Bezkarnej BGŻOptima potrzebne będą między innymi: numer telefonu komórkowego, skan dowodu osobistego i numer rachunku bankowego, z którego wykonany będzie przelew inicjujący. Dane adresowe podane we wniosku o otwarcie Lokaty Bezkarnej BGŻOptima muszą być zgodne z danymi z przelewu inicjującego.

Kwota minimalna i maksymalna Lokaty Bezkarnej BGŻOptima

Lokata Bezkarna BGŻOptima dedykowana jest nowym klientom lokującym w ten sposób co najmniej 1 000 zł. Maksymalna kwota lokaty wynosi 20 000 zł, co również wyróżnia ofertę na tle rynku. Najwyżej oprocentowane lokaty trzymiesięczne mają bowiem zwykle istotne ograniczenie kwotowe – są dostępne do 10 000 zł.

Lokata Bezkarna BGŻOptima – oprocentowanie

Oprocentowanie Lokaty Bezkarnej BGŻOptima jest stałe i wynosi 3,50 proc. w skali roku. Jest to jedna stawka obowiązująca dla całej kwoty lokaty (między 1 000 a 20 000 zł).

W przypadku zerwania Lokaty Bezkarnej BGŻOptima przed terminem jej zapadalności, bank zwraca kapitał wraz z odsetkami w kwocie odpowiadającej 100% kwoty odsetek naliczonych od dnia otwarcia rachunku lokaty do dnia poprzedzającego dzień jej zerwania włącznie.

Czy jest możliwość odnowienia Lokaty Bezkarnej BGŻOptima?

Lokata Bezkarna BGŻOptima jest lokatą terminową, nieodnawialną. Otwierana jest wyłącznie w złotych polskich. Po zakończeniu Lokaty Bezkarnej BGŻOptima kapitał wraz z odsetkami przekazywany jest na konto oszczędnościowe założone w BGŻOptima.

Lokata Bezkarna a Lokata standardowa BGŻOptima - porównanie

Parametr

Lokata Bezkarna

Lokata klasyczna

Oprocentowanie

3,50 proc.

1,40 proc.

Kwota minimalna lokaty

1 000 zł

1 000 zł

Kwota maksymalna lokaty

20 000 zł

brak

Dostępność

Wyłącznie nowi klienci

Wszyscy klienci

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Lokata Bezkarna BGŻOptima – dodatkowe warunki

Podstawowym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby móc założyć Lokatę Bezkarną BGŻOptima jest posiadanie statusu nowego klienta. Dodatkowo wnioskowanie o Lokatę Bezkarną możliwe jest wyłącznie na etapie składania wniosku o Konto Indywidualne BGŻOptima.

BGŻOptima za nowego klienta uznaje w tym przypadku osobę, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania umowy ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego BGŻOptima nie był posiadaczem tego konta. Jeżeli klient nie spełnia tego warunku, zakładana lokata jest uznana jako Lokata Standardowa na 3 miesiące.

Lokata Bezkarna w BGŻOptima – informacje dodatkowe

Podobnie, jak przy innych lokatach z wyróżniającymi się na tle rynku stawkami oprocentowania i dla Lokaty Bezkarnej BGŻOptima wprowadzone jest ograniczenie liczby dostępnych produktów dla jednego klienta. Obowiązuje tu zasada „jedna lokata dla jednego klienta”. Oznacza to, że dana osoba nie może otworzyć i posiadać w jednym czasie kilku Lokat Bezkarnych BGŻOptima na 3,50 proc., a także nie może ponownie otworzyć lub przedłużyć lokaty na takich samych warunkach.

Zalety i wady Lokaty Bezkarnej BGŻOptima

Zalety

Wady

Atrakcyjne oprocentowanie

Tylko dla nowych klientów banku

Oprocentowanie stałe odporne na wahania stóp procentowych

Konieczność skorzystania z innych produktów BGŻOptima (Konta Indywidualnego BGŻOptima)

Możliwość zerwania lokaty w dowolnym momencie bez utraty naliczonych odsetek

Możliwość założenia przez jednego klienta wyłącznie jednej lokaty

Niewygórowana kwota minimalna potrzebna do założenia lokaty

Brak możliwości odnowienia lokaty

Lokata dostępna wyłącznie on-line

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Klient posiadający Lokatę Bezkarną BGŻOptima nie może dokonywać dodatkowych wpłat w trakcie trwania umowy, może jednak wcześniej zerwać lokatę nie tracąc już naliczonych odsetek.