WIRON

(Warsaw Interest Rate Overnight) - średnia stopa procentowa ważona wolumenem, obliczana na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami. Publikacja danych codziennie po godz. 13. Dane dot. wskaźnika WIRON dostępne są z opóźnieniem jednego dnia roboczego.
Data 2023-12-08
WIRON 1M 4,8700% (0,0093)
WIRON 3M 5,0228% (-0,0043)
WIRON 6M 5,6332% (-0,0026)
WIRON - ? Dane dot. wskaźnika WIRON dostępne są z opóźnieniem jednego dnia roboczego. Zmień datę notowania i sprawdź dane dla poprzedniego dnia roboczego.
WIRON CI 112,3482% (0,0155)
Źródło: GPW Benchmark

WIRON - wartości średnie

1M 3M 6M WIRON WIRON_CI
za 1 tydzień 4,8636 5,0543 5,6474 4,8938 112,3054
za 1 miesiąc 4,8744 5,2424 5,7199 4,8431 112,1198
za 2 miesiące 4,9727 5,4571 5,8003 4,9071 111,9039
za 3 miesiące 5,2256 5,6520 5,8687 5,0254 111,6641
za 6 miesięcy 5,6462 5,8226 5,9153 5,5505 110,8992
za 1 rok 5,7490 5,8900 6,0051 5,6922 109,3196
Reklama