e-Lokata Tradycyjna w Getin Banku – jakie warunki?

Propozycja Getin Banku jest internetową odmianą Lokaty Tradycyjnej. W zamian za założenie lokaty drogą elektroniczną, środki na niej zdeponowane będą objęte korzystniejszym oprocentowaniem. Lokata charakteryzuje się stałą stopą procentową dla całego okresu jej trwania oraz brakiem dodatkowych warunków do spełnienia. 

e-Lokata Tradycyjna w Getin Banku – jakie warunki?
e-Lokata Tradycyjna w Getin Banku – jakie warunki? (fot. Jaap Arriens / FORUM)

Jak założyć e-Lokatę Tradycyjną?

e-Lokatę Tradycyjną założyć można przede wszystkim online:

  • za pośrednictwem bankowości internetowej banku – metoda dostępna wyłącznie dla klientów Getin Banku, którzy posiadają dostęp do serwisu transakcyjnego, 
  • wysyłając wypełniony wniosek dostępny na stronie banku lub na tej podstronie Bankier.pl. Metoda ta nie jest dostępna w przypadku lokat na 4 miesiące. 

Zdeponować środki na e-Lokacie Tradycyjnej można również w placówce dystrybutora banku. Jest to jedyna możliwość założenia lokaty w inny sposób niż online.  

Kwota minimalna i maksymalna e-Lokaty Tradycyjnej w Getin Banku

e-Lokata Tradycyjna może być godna polecenia zarówno dla klientów, którzy zgromadzili niewielką kwotę, jak i dla osób z większymi zasobami finansowymi. Niska kwota minimalna, która wynosi 500 zł, zachęci pierwszych z nich. Z kolei brak ustalonej kwoty maksymalnej może przyciągnąć uwagę zamożniejszych klientów. 

e-Lokata Tradycyjna w Getin Banku – oprocentowanie

Oprocentowanie jest zależne od długości okresu trwania lokaty. Klient może przekazać środki bankowi na kwartał, 4 miesiące lub pół roku. Getin Bank premiuje deponentów, którzy zdecydują się na dłuższą rozłąkę ze swoimi funduszami, ponieważ na lokacie 6-miesięcznej będzie można więcej zyskać. Aktualne oprocentowanie e-Lokaty Tradycyjnej wynosi:

  • 1,55 proc. na 3-miesięcznej e-Lokacie Tradycyjnej,
  • 1,55 proc. na 4-miesięcznej e-Lokacie Tradycyjnej, 
  • 1,65 proc. na 6-miesięcznej e-Lokacie Tradycyjnej. 

Środki na lokacie kapitalizowanena koniec trwania lokaty

Czy jest możliwość odnowienia e-Lokaty Tradycyjnej?

Charakter lokaty jest zależny od tego, w jaki sposób klient ją otworzył i czy posiada w Getin Banku konto. 

Lokata jest nieodnawialna, jeśli klient prowadzi w banku konto oszczędnościowe lub rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (np. Konto Proste Zasady). Po upływie okresu umownego Getin Bank przekaże środki zdeponowane na lokacie wraz z odsetkami na prowadzony w banku rachunek. 

Lokata jest odnawialna, jeśli klient nie prowadzi w banku rachunku, na który środki z lokaty mogłyby zostać przelane. Lokata otwarta w oddziale dystrybutora również jest uznawana za odnawialną. Lokata zostaje przedłużona na taki sam okres, jednak z obniżonym oprocentowaniem (więcej informacji w dalszej części artykułu). 

Charakter lokaty nie jest przypisany na stałe. Istnieje możliwość jego zmiany w dowolnym momencie jej trwania, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym ostatni dzień trwania lokaty. Można tego dokonać przez bankowość internetową lub contact center.

e-Lokata Tradycyjna – informacje dodatkowe

W przypadku e-Lokaty Tradycyjnej nie jest wymagane Konto osobiste w Getin Banku. Jego posiadanie ma jednak wpływ na to, czy po zakończeniu pierwszego okresu trwania lokaty zostanie ona odnowiona, czy nie.

Getin Bank po odnowieniu lokaty obniża jej oprocentowanie. Stawka procentowa, podobnie jak w pierwszym okresie trwania, zależy od długości okresu jej trwania:

  • e-Lokata Tradycyjna na 3 miesiące zostanie przedłużona na kolejny kwartał i objęta oprocentowaniem równym stopie referencyjnej NBP pomniejszonej o 0,25 pp.,
  • e-Lokata Tradycyjna na 4 miesiące zostanie przedłużona na kolejne 4 miesiące i objeta oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia lokaty
  • e-Lokata Tradycyjna na 6 miesięcy zostanie przedłużona na kolejne pół roku i objęta oprocentowaniem równym stopie referencyjnej NBP

Dokonywanie wpłat oraz wypłat nie jest możliwe. Naruszenie kwoty, która była utrzymywana na rachunku lokaty, skutkuje jej zamknięciem. W tym wypadku bank wypłaca klientowi całość depozytu bez wypracowanych do tej pory odsetek. 

e-Lokata Tradycyjna – zalety i wady 

e-Lokata Tradycyjna w Getin Banku – zalety i wady

Zalety

Wady

Dostępna dla wszystkich klientów banku

Brak możliwości dokonywania częściowych wypłat środków

Oprocentowanie stałe w całym okresie trwania lokaty

Utrata odsetek w przypadku wcześniejszej likwidacji lokaty

Brak konieczności posiadania konta osobistego w Getin Banku

Lokata dostępna wyłącznie online lub w placówkach dystrybutora

Niska kwota minimalna lokaty

Brak kwoty maksymalnej lokaty

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

e-Lokata Tradycyjna wyróżnia się niskim wkładem minimalnym oraz brakiem ograniczenia kwoty maksymalnej. Można ją założyć przez internet lub w oddziale dystrybutora, dlatego klienci, którzy preferują kontakt osobisty z doradcą Getin Banku, mogą być zainteresowani Lokatą Tradycyjną. Nowi klienci banku mogą zdecydować się na e-Lokatę na Nowe Środki, a dla osób, które chcą mieć możliwość wypłacenia środków w trakcie trwania lokaty bez całkowitej utraty odsetek, Getin Bank przygotował e-Lokatę Progresywną.

Źródło:
Wnioskuj o tę lokatę

Sprawdź inne oferty lokat

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.